Tulosten tulkinta ja hyödyntäminen

Miten tulkitsen toimintakyvyn arvioinnin tuloksia?

Voit tulkita toimintakyvyn arvioinnin tulosta monin eri tavoin.

 • Vertaa asiakkaan tulosta aiempaan: onko tapahtunut muutosta? Kun tulkitset muutosta, varmista, että muutos ei johdu mittauksen huonosta toistettavuudesta tai mittausvirheestä.
 • Vertaa asiakkaan tulosta samaa ikää ja sukupuolta olevan väestön viitearvoihin, mikäli käytetystä jos arviointimenetelmästä on saatavilla tällaisia viitearvoja.
 • Vertaa asiakkaan tulosta raja-arvoon, jos sellainen on saatavilla, ja pohdi, liittyykö raja-arvosta poikkeavaan tulokseen jokin kohonnut riski.

Miten arvioinnin tulokset näkyvät käytännössä?

Toimintakyvyn arvioinnin tulosten perusteella voit

 • asettaa tavoitteita
 • määritellä toimenpiteitä
 • seurata asiakkaan tilannetta
 • tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa ja toimenpiteitä.

Toimintakykymittarilla saadut tulokset ovat aina osa asiakkaan toimintakyvyn ja tilanteen kokonaisarviota. Saatuja tuloksia tulee käyttää apuna asiakkaan hoidossa tai kuntoutuksessa edellä mainituilla tavoilla. Hoito-, kuntoutus-, etuus- tai muu vastaava päätös ei kuitenkaan koskaan saa yksin perustua jonkin yksittäisen mittarin tulokseen.   

Miten toimintakyvyn arviointi tukee johtamista?

Toimintakyvyn arvioinnin tulokset ovat hyödyllinen johtamisen tuki. Monet organisaatiot voivat hyödyntää arviointituloksia toiminnan suunnittelussa ja toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa.

Väestötutkimuksista voidaan tuottaa väestön tai sen osaryhmien toimintakyvyn arviointeja. Niiden pohjalta voidaan suunnata ja arvioida kuntien, alueiden ja koko maan yhteiskuntapolitiikkaa. Tiedon perusteella voidaan

 • tunnistaa väestöryhmiä, joiden tilanteen parantamiseen täytyy suunnata voimavaroja
 • kehittää toimenpiteitä ja palvelurakennetta niin, että ne vastaavat väestön palvelutarpeita ja edistävät hyvinvointia
 • arvioida toimenpiteiden vaikutuksia väestön hyvinvointiin
 • ennustaa tulevaisuutta, esimerkiksi toimintarajoitteisten henkilöiden määrää.

Mene TOIMIA-tietokantaan