Toimintakyvyn arviointi selkokielellä

Tällä sivulla kerrotaan toimintakyvyn arvioinnista asiakkaalle ja hänen läheisilleen.

Mitä toimintakyky on?

Toimintakyky kertoo siitä, miten selviät arjessa. Pystytkö nousemaan portaita? Kuuletko muiden puhetta? Oletko tyytyväinen elämääsi?

Toimintakyvyssä on monia eri osa-alueita. Niitä ovat esimerkiksi

  • liikkuminen
  • ajattelu ja ymmärtäminen
  • ihmissuhteet
  • mielen hyvinvointi.

Miksi sinulle tehdään toimintakyvyn arviointi?

Toimintakyvyn arviointi on tärkeää sinun hoitosi kannalta.

Saat kertoa arvioinnissa omasta elämästäsi ja arjestasi. Ammattilainen kuuntelee ja keskustelee sinun kokemuksistasi.

Arviointi auttaa hoidon suunnittelussa. Ammattilainen ymmärtää, millaista hoitoa tai palvelua tarvitset.

Ketkä osallistuvat toimintakyvyn arviointiin?

Toimintakyvyn arvioinnin tekee ammattilainen. Hän voi olla esimerkiksi fysioterapeutti tai sosiaalityöntekijä.

Arvioinnissa voi olla mukana myös esimerkiksi perheenjäsenesi tai muita sinulle tärkeitä ihmisiä.

Mitä toimintakyvyn arvioinnissa tapahtuu?

Toimintakyvyn arvioinnit ovat hyvin erilaisia. Ammattilaiset voivat arvioida esimerkiksi kävelykykyäsi tai muistiasi.

Arvioinnissa käytetään muun muassa 

  • kyselylomakkeita
  • tehtäviä 
  • erilaisia mittauksia.

Jos sinun täytyy valmistautua arviointiin, saat ohjeet etukäteen.

Tärkeää on, että arvioit myös itse omaa toimintakykyäsi. Mietit yhdessä ammattilaisten kanssa, millaista tukea tai palvelua tarvitset.

Arvioinnin jälkeen ammattilainen seuraa tilannetta. Hän saattaa tehdä väliarviointeja. 

Ammattilainen pyytää sinulta luvan toimintakyvyn arviointiin. Saat myös kieltäytyä arvioinnista.

Toimintakyvyn arvioinnissa kerätään tietoa sinusta. Minne tieto tallennetaan?

Kun sinulle tehdään toimintakyvyn arviointi, sinusta kerätään myös tietoja. 

Tieto tallennetaan tyypillisesti sähköiseen potilastietojärjestelmään.

Voit rajoittaa sitä, kuka saa katsella tietojasi. Tietosuojavaltuutetun yleiskielisillä sivuilla on lisätietoa potilastiedoista.

Usein kysyttyä terveydenhuollosta (Tietosuojavaltuutettu)

Selkotunnus

Selkokielen tunnus

Tämä verkkosivu täyttää selkokielen kriteerit ja sille on myönnetty selkotunnus.