Ympäristöterveyspäivät

Tapahtuman mainos.

Valtakunnalliset Ympäristöterveyspäivät on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa kohtaavat suomalainen huippututkimus, alan johtavat asiantuntijat sekä ympäristöterveydenhuollon, terveydenhuollon ja ympäristönsuojelun asiantuntijat. Myös tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita kuuntelemaan esityksiä. Päivillä käsitellään ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisia kysymyksiä ja uusimpia tutkimustuloksia.

Ajankohta ja paikka

30.-31.10.2024, Original Sokos Hotel Ilves, Tampere. Tapahtumaan voi osallistua myös livestriimin kautta.

Ilmoittautuminen ja ohjelma

Linkit ilmoittautumiseen ja päivien ohjelmaan julkaistaan kesällä 2024.

Lisätietoja

Päivi Meriläinen
erikoistutkija
029 524 7826
[email protected]

Päivien historiaa

Ympäristöterveyspäivät on järjestetty vuoteen 2015 Kuopiossa, jolloin päivät järjestettiin 36. kerran. Vuonna 2016 Ympäristöterveyspäiviä haluttiin uudistaa. Päivät siirrettiin Kuopion sijaan Tampereelle ja ne pidennettiin aikaisemmasta yksipäiväisestä tapahtumasta kaksipäiväiseksi. Uudistuksen tavoitteena oli herättää enemmän kiinnostusta päiviä kohtaan ja näin saavuttaa laajempi osallistujakunta eri sektoreilta sekä saada entistä suurempi määrä ihmisiä osallistumaan päiville. Tapahtumauudistus onnistui toivotusti ja Ympäristöterveyspäivät päätettiin vakiinnuttaa järjestettäväksi Tampereelle. 

Päivien yhteydessä Suomen Ympäristötieteilijät (SYMP) Ry on järjestänyt vuosittain posterikilpailun, joka antaa edistyneille opiskelijoille ja nuorille tutkijoille mahdollisuuden esitellä tuloksiaan. Päiville osallistujat voivat tutustua postereihin ja äänestys tapahtuu päivien aikana.

Vuonna 2017 Ympäristöterveyspäiviä haettiin ensimmäisen kerran lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi. Tätä mahdollisuutta pyritään käyttämään myös tulevina vuosina. Haettavat erikoisalat vaihtelevat vuosittain riippuen kyseisen vuoden ohjelmasisällöstä.

Valtakunnallisten ympäristöterveyspäivien aiheet ja painopisteet eri vuosina päivien uudistuksen jälkeen:

  • 2016 Rakennusterveys, vesihuolto
  • 2017 Maakuntauudistus, ympäristöterveyden riskikäsitykset, asumisterveys
  • 2018 Kansallinen sisäilmaohjelma, päiväkotien ja koulujen terveys ja turvallisuus, ympäristöterveyden ajankohtaiset haasteet ja mahdollisuudet, uudistuva juomavesidirektiivi, muuttuva vesiympäristö
  • 2019 Riskit ja riskikäsitykset elinympäristössä, sisäilma - ajankohtaista nyt, ilmanlaatu paremmaksi, mikä uhkaa puhdasta talousvettä?, vedenlaatu ja virkistyskäyttö
  • 2020 Uskomukset haastavat tiedettä, terveet tilat 2028 – toimintamalli ja käyttö, ympäristömelu ja terveys, virukset ympärillämme, uusi juomavesidirektiivi ja turvallinen talousvesi
  • 2021 Ilmastonmuutos ja terveys, liikenne ja liikkuminen kaupunkiympäristöissä, terveellinen sisäilma, kemialliset uhkatekijät ja pohjavedet
  • 2022 Sisä- ja kaupunkiympäristöt, vesiturvallisuus, kemialliset uhkatekijät ja viheralueet
  • 2023 Ilmastonmuutos (terveysvaikutukset, energiaratkaisut ja vaikutukset rakennuksiin), kemikaalit ja varautuminen, uimavesi, sisäympäristöt