Vesi

Järvimaisema ja laituri.

Vesi on välttämätön elämälle ja käyttämämme veden laatu vaikuttaa suoraan terveyteen. Juomiseen ja ruoanlaittoon tarkoitetun talousveden on oltava turvallista, uimaveden laatu ei saa aiheuttaa uimarille terveyshaittaa ja rakennusten vesilaitteistoja on ylläpidettävä niin, etteivät terveydelle haitalliset mikrobit pääse niissä lisääntymään.

Talousveden hyvä laatu ja sen ylläpitäminen edellyttävät oikeanlaista osaamista talousveden tuottamisessa, jakamisessa ja käyttämisessä. Tarvitaan myös yhteistyötä vesilaitosten, viranomaisten, tutkimuslaboratorioiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kesken.

Vaikka suurin osa suomalaisista kuuluu järjestettyyn vesihuoltoon ja saa talousvetensä vesijohtoverkoston kautta, on haja-asutusalueella kiinteistöjä, jotka hankkivat talousveden omasta kaivosta. Omasta kaivosta huolehtiminen ja kaivoveden laadun tutkituttaminen kuuluvat kaivon omistajalle.

Lue lisää: Kaivon omistajan ja viranomaisen vastuut (Kaivovesi-sivulla)

Suomessa talousveden laatu on pääsääntöisesti erittäin hyvää. Talousveden laatu voi kuitenkin huonontua muun muassa sen kemiallisen käsittelyn, verkostossa viipymisen tai vesijärjestelmän rakenteellisten tai käytön ongelmien vuoksi. Talousveden tuotantoon käytettävä raakavesi saattaa sisältää terveydelle haitallisia aineita joko luonnostaan tai ihmisen toiminnan seurauksena. Talousveden saastuminen terveydelle haitallisilla mikrobeilla voi ikävimmillään johtaa vesivälitteiseen epidemiaan.

THL:n  tutkimus- ja asiantuntijatoiminnan tavoitteena on vesiturvallisuuden edistäminen ja veden laadusta aiheutuvien terveyshaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Tutkimus kohdistuu veden laatuun sekä veden käsittelyn, jakelun ja käyttötapojen aiheuttamiin mikrobiologisiin ja kemiallisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen.

Näille sivuille on koottu tietoa siitä, miten vesi vaikuttaa ihmisen terveyteen: