Helle

Kuuma sää lisää väestön sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Viileissä maissa terveyshaitat ilmenevät alhaisemmissa lämpötiloissa kuin lämpimissä maissa, koska väestöt sopeutuvat paikallisiin lämpöolosuhteisiin kulttuurisesti sekä jossain määrin myös fysiologisesti.

Helteestä voi aiheutua terveyshaittoja jo yksittäisinä lämpiminä päivinä. Pitkittyneiden lämpimien jaksojen, eli helleaaltojen, aikana vakavien terveyshaittojen riski lisääntyy voimakkaasti. Helleaallot ovat erityisen haitallisia, koska elinympäristö ei rakennusten lämpenemisen takia viilene yölläkään ja elimistöön kohdistuu pitkäaikainen lämpökuormitus. Korkea ilmankosteus lisää helteen tukaluutta.

Lue lisää:
Helteen terveyshaitat
Lämpösairauksien oireet ja hoito

Pitkittyneestä, muutamia viikkoja kestävästä hellejaksosta voi Suomessa aiheutua jopa useampia satoja ennenaikaisia kuolemia. Vakavien terveysvaikutusten riski kohdistuu erityisesti ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairaisiin.

Graafi helteestä ja kuolleisuudesta.

Tulevaisuudessa kuuman sään terveyshaitat todennäköisesti lisääntyvät, sillä helteet yleistyvät ja voimistuvat ilmastonmuutoksen myötä. Myös väestön ikääntyminen suurentaa helteistä aiheutuvien haittavaikutusten määrää.

THL tuottaa tietoa helteen vaikutuksista suomalaisten terveyteen. Tiedon avulla arvioidaan helteen aiheuttamien terveysriskien suuruutta ja pyritään vähentämään helteen haittavaikutuksia.

Helteen haittavaikutuksia voi ehkäistä

Helteistä aiheutuvat terveyshaitat voidaan pitkälti ehkäistä varautumalla helteisiin riittävästi ja hyvissä ajoin.

Lue lisää: Helteen terveyshaittojen torjuntaohjeet väestölle

Terveyden- ja sosiaalihuollon hoitolaitoksissa helteisiin varautuminen on erityisen tärkeää, sillä ikääntyneet ja pitkäaikaissairauksista kärsivät ovat herkkiä kuumuudesta aiheutuville terveyshaitoille.

Lue lisää: Helteen terveyshaittojen torjunta hoitolaitoksissa

Lapset, erityisesti vauvat ja pienet lapset, ovat herkkiä helteen haittavaikutuksille. Päiväkotien, koulujen ja muiden lapsista huolehtivien on hyvä huomioida helteen haitoilta suojautuminen toiminnassaan.

Lue lisää: Hellehaittojen torjuntaohjeita päiväkodeille, kouluille ja muille lapsista huolehtiville

Terveysriski kannattaa huomioida jo hellevaroitusrajaa alhaisemmissa lämpötiloissa

Suomessa Ilmatieteen laitos antaa hellevaroituksen, kun ennusteen mukaan vuorokauden ylin lämpötila kohoaa 27 asteeseen ja keskilämpötila 20 asteeseen. Kuumuuden vaikutuksille herkkien väestöryhmien sekä heistä huolehtivien henkilöiden tai hoitolaitosten kannattaa kuitenkin huomioida kuumuudesta aiheutuva terveysriski jo muutamia asteita hellevaroitusrajaa alhaisemmissa lämpötiloissa.

Helle- ja pakkasvaroitukset (Ilmatieteen laitos)
Varoitukset maa- ja merialueilla (Ilmatieteen laitos)

Viisi vinkkiä - varaudu helteisiin ajoissa: 1. Huolehdi, että saat suojattua ikkunat paahteelta. 2. Hanki tarvittaessa tuuletin tai jäähdyttävä ilmastointilaite. 3. Keskustele lääkärisi kanssa, kuinka kuumuus vaikuttaa sairauteesi tai lääkitykseesi. 4. Tarkista lääkkeiden säilytykseen liittyvät ohjeet. 5. Opettele tunnistamaan lämpösairauksien oireet ja hoitokeinot.

Helteen terveyshaitat ja niiden ehkäisy Suomessa
Katsaus helteen terveyshaittoihin ja siihen, kuinka haittoja voidaan ehkäistä varautumisen avulla

Helteen vaikutukset ja varautuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaaloissa
Tutkimus siitä, kuinka helteisiin varaudutaan Suomessa tällä hetkellä

Public health advice on preventing health effects of heat (WHO) 
Tietoa helteen terveyshaittojen ehkäisemisestä (englanniksi)