Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Experter inom miljöhälsa, analystjänster samt avdelningar och enheter som arbetar med miljöhälsa.

E-postadresserna har alltid formen: [email protected].

Experter efter område

Vatten

Ilkka Miettinen, ledande forskare
vattenburen epidemier
029 524 6371

Outi Zacheus, specialplanerare
kvalitet av hushållsvatten och badvatten
029 524 6374

Tarja Pitkänen, chefsexpert
mikrobiologiska vattenanalyser
029 524 6315

Marjo Niittynen, specialforskare
legionella-analyser
029 524 8331

Panu Rantakokko, forskningschef
kemikalier i hushållsvatten 
029 524 6395

Inomhusluft

Kaisa Jalkanen, forskare
mikrobiologiska analyser, inomhusluftens kvalitet
029 524 7985

Juha Pekkanen, forskningsprofessor
hälsoeffekter av inomhusluft och fuktskador
029 524 3638

Hanna Leppänen, specialforskare
användning av luftrenare, ozonering i inomhusmiljöer
029 524 6386

Anniina Salmela, specialforskare
enkät om inomhusluft för skolelever
029 524 7712

Anne Hyvärinen, forskningsprofessor
inomhusluftens kvalitet, exponering för mikrober i byggnader
029 524 6364

Luftföroreningar

Taina Siponen, forskare
exponering till utomhus luftföroreningar och deras värkningar mot hälsa
029 524 6465

Miljögifter och kemikalier

Päivi Ruokojärvi, chefsexpert
exponering för miljögifter och kemikalier, analys av miljögifter
029 524 6349

Panu Rantakokko, forskningschef
exponering för miljögifter
029 524 6395

Riikka Airaksinen, forskare
riskkommunikation
029 524 6339

Hannu Kiviranta, forskningsprofessor
exponering och riskbedömning 
029 524 6361

Buller

Timo Lanki, ledande forskare
hälsoeffekter av miljöbuller
029 524 6326

Klimatförändringen

Jaana Halonen, ledande forskare, FUI-programs direktör
klimatförändringen, epidemiologi
029 524 6100

Päivi Meriläinen, specialforskare
hälsoeffekter av klimatförändringen
029 524 7826

Virpi Kollanus, forskare
hälsoeffekter av värmebölja
029 524 6392

Planetar hälsa

Mikaela Grotenfelt-Enegren, överläkare
planetarisk hälsa
029 524 7826

Jaana Halonen, ledande forskare, FUI-programs direktör
klimatförändringen, epidemiologi
029 524 6100

Riskbedömning

Merja Korkalainen, specialforskare
029 524 6318

Avdelningar och enheter som arbetar inom miljöhälsa

Hälsosäkerhet

Analystjänster

Redaktionen för webbplatsen för miljöhälsa

Riikka Airaksinen, forskare
029 524 6339

Katja Sibenberg, utvecklingschef
029 524 7093

Ge respons!

Webbsidan utvecklas tillsammans med användarna. Du kan ge respons eller föreslå nytt innehåll.
Responsblankett