Analyysipalvelut

THL tarjoaa mikrobianalytiikkaa (rakennusmateriaali-, pinta- ja ilmanäytteet), koulujen sisäilmaan liittyviä oirekyselyjä, vesimikrobiologista analytiikkaa ja  ympäristömyrkkyjen analytiikkaa.