En stor del av hepatit E-infektionerna i början av året härstammar sannolikt från medwurst

Utgivningsdatum 26.3.2024 9.13 | Publicerad på svenska 26.3.2024 kl. 15.27
Nyhet

Under januari–mars har sammanlagt 123 fall av hepatit E anmälts till THL:s register över smittsamma sjukdomar från olika håll i Finland.

THL har typbestämt de hepatit E-virus som konstaterats i prover från 64 smittade personer. Största delen (95 %) av de typbestämda virusen hörde till genotyperna HEV-3f och HEV-3e. De hepatit E-virus som konstaterats i en inhemsk tillverkares medwurst var likadana som de virus som observerats i patientproverna. De medwurstpartier som har konstaterats ha hepatit E-virus finns inte längre till försäljning.

THL har också genomfört en enkätundersökning om hepatit E. Enligt den hade de smittade intagit den ifrågavarande tillverkarens medwurstprodukter oftare än de jämförelsepersoner som slumpmässigt plockats ur befolkningsregistret. Majoriteten av de smittade uppgav att de antingen ätit eller eventuellt ätit produkter av tillverkaren i fråga.

THL fortsätter utredningsarbetet i samarbete med Livsmedelsverket samt de regionala och lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna och livsmedelstillsynsmyndigheterna.

Människor smittas i allmänhet av livsmedel

Hepatit E är en leverinflammation orsakad av virus.  Största delen av de smittade har inga symtom. Symtom på smitta kan vara bland annat feber, magsjuka och gulnad hud och gulnade ögonvitor. Symtomen uppträder i genomsnitt 40 dagar efter att man blivit smittad.

Människan smittas i allmänhet av livsmedel. Hepatit E-virus kan spridas via människors eller djurs avföring till vatten och livsmedel och det förekommer också i det smittade djurets inre organ. Man kan också smittas i direkt kontakt med avföringen från en människa eller ett djur som utsöndrar viruset. 

Medwurst är en korv med lång hållbarhet som tillreds genom kallrökning. Hepatit E-virus kan finnas kvar i sådana kallrökta korvar om viruset har funnits i råvarorna. Normal upphettning av maten dödar hepatit E-viruset.  

HEV-3f och HEV-3e är vanliga genotyper av hepatit E i Europa och förekommer både hos människor och svin.

Mer information

Vad är hepatit E (THL)

I början av året konstaterades fler hepatit E-infektioner än normalt – THL utreder sambanden mellan smittorna (THL:s nyhet 12.3.2024)

THL utreder sambandet mellan hepatit E-smitta och medwurst (THL:s nyhet 7.3.2024)

Fler fall än normalt av hepatit E har konstaterats i början av året – köttprodukter utreds som bakomliggande orsak (THL:s nyhet 13.2.2024)

I januari har fler hepatit E-infektioner än normalt konstaterats – THL utreder orsaken till ökningen (THL:s nyhet 24.1.2024)
 
Ruska Rimhanen-Finne (hepatit E-uppföljning och epidemiutredning)
epidemiologiveterinär
THL
tfn 029 524 8942
[email protected] 

Päivi Laurila (virustypning)
specialist
THL
tfn 029 524 8023
[email protected]

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset hepatiitti e - Infektiotaudit ja rokotukset