Avveckling av segregationen - mot ett mer jämlikt arbetsliv

Sex färgglada pappersflygplan i luften.

 

Projektperiod:

1.9.2021–1.6.2023

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

Syftet med projektet var att lindra segregationen enligt kön i arbetslivet genom att utveckla praxisen och genom nätverkssamarbete.

Mål

Målet med utvecklingsprojektet var att avveckla könssegregationen i arbetslivet genom att

  • utveckla verksamhetskulturer och praxis särskilt inom segregerade branscher och arbetsplatser
  • skapa ett nytt regionalt samarbete mellan arbetslivet, undervisningsmyndigheterna och utbildningsanordnarna
  • främja en mer genusmedveten och jämlik kommunikation i synnerhet för att eliminera könsrelaterade stereotyper inom segregerade yrken, arbetstagare och arbetsuppgifter
  • utarbeta verksamhetsmodeller och sammanställa verktyg för att minska segregationen.

Projektet främjade även beaktandet av könsmångfald och intersektionaliteten (samverkan mellan kön och andra korsande skillnader).

Genomförande

Projektet byggde upp samarbete i regionala nätverk och pilotorganisationer med arbetslivsaktörer, utbildningsanordnare och undervisningsmyndigheter. Resultatet av samarbetet var en permanent modellering av de centrala åtgärderna för att avveckla segregationen.

Projektet sammanställde en kartläggning av praxis för att avveckla segregationen utifrån forskningslitteratur samt jämställdhetsprojektens och arbetsplatsernas verksamhet samt utarbetade en policy brief om avvecklingen av segregationen riktad till beslutsfattarna om mer bestående metoder.

Projektets resultat var en permanent verktygslåda på THL:s webbplats Jämställdhet.
Webbplatsen för jämställdhet

Samarbetspartner

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomförde projektet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Projektet var en del av SHM:s likalönsprogram.
Likalön (SHM)

Förutom SHM ansvarade undervisnings- och kulturministeriet (UKM), arbets- och näringsministeriet (ANM) och arbetsmarknadens centralorganisationer för projektet.

Finansiering

SHM

Kontaktuppgifter

Mia Teräsaho
utvecklingschef
tfn 029 524 7864
e-post: [email protected]

Sonja Soronen
specialplanerare
tfn 029 524 7084
e-post: [email protected]

Emmi Rantanen
planerare
tfn 029 524 7323
e-post: [email protected]

Heidi Hiltunen
projektplanerare
tfn 029 516 3219
e-post: [email protected]

Projektets kännetecken i sociala medier var #SegregaationPurku.