Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään

Paperilennokkeja lentämässä eri suuntiin.

Kesto:

1.9.2021–1.6.2023

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Hankkeen tarkoituksena oli lieventää sukupuolen mukaista eriytymistä eli segregaatiota työelämässä käytäntöjä kehittämällä ja verkostoyhteistyöllä.

Hankkeen tuotokset

Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla – Keinoja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen (Valto)
Tutkimuskatsaus sukupuolen mukaisen segregaation tilasta, sukupuolelleen epätyypillisen alavalinnan tehneiden haastatteluja, keinoja työpaikoille segregaation purkamiseksi ja suosituksia jatkotyölle.

Tasa-arvon tarkistuslista työpaikalle
Työkalupakki työpaikan toimintakulttuurin kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen sukupuolten tasa-arvoa edistäväksi.

Työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation purkaminen – Suosituksia päättäjille (Valto)
Suositukset päättäjille sukupuolen mukaisen segregaation purkamisen pysyvämmistä toimenpiteistä.

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -hankkeen loppuraportti (Valto)
Hankkeen kehittämistyö alueverkostoissa ja pilottiorganisaatioissa sekä niihin perustuvat suositukset jatkotyöhön. 

Tavoitteet

Kehittämishankkeen tavoitteena oli purkaa sukupuolen mukaista segregaatiota työelämässä

  • kehittämällä etenkin segregoituneiden alojen ja työpaikkojen toimintakulttuureita ja käytäntöjä
  • luomalla uudenlaista alueellista yhteistyötä työelämän, opetusviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien välille
  • edistämällä sukupuolitietoisempaa ja yhdenvertaisempaa viestintää erityisesti segregoituneiden alojen ammatteihin, työntekijöihin ja työtehtäviin liittyvien sukupuolistuneiden stereotypioiden purkamiseksi
  • laatimalla toimintamalleja ja kokoamalla työkaluja segregaation lieventämiseksi.

Hanke edisti myös sukupuolen moninaisuuden ja intersektionaalisuuden eli sukupuolen ja muiden risteävien erojen yhteisvaikutuksen huomioon ottamista.

Alueelliset yhteistyöverkostot ja pilottiorganisaatiot

Hanke vahvisti ja rakensi uudenlaista yhteistyötä alueellisissa verkostoissa ja pilottiorganisaatioissa työelämän ja koulutuksen toimijoiden välille. Yhteistyön tuloksena on pysyvämpää verkostoyhteistyötä segregaation purkamiseksi työelämässä, koulutuksessa ja päätöksenteossa. Verkostoyhteistyöstä voi ottaa mallia vastaavanlaisten verkostojen rakentamiseksi muille alueille Suomessa.

Hanke rakensi kolme alueellista yhteistyöverkostoa, jotka kokoavat yhteen sukupuolen mukaisen segregaation purkamisen kannalta keskeiset toimijat alueilla:

  • Pohjalaismaakunnat: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Kainuu
  • Häme ja Kaakkois-Suomi: Päijät- ja Kanta-Häme, Kymenlaakso sekä Etelä-Karjala
  • Itä-Suomi: Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Pohjois-Karjala

Verkostoissa on hankkeen tuella tunnistettu sukupuolen mukaisen segregaation aiheuttamia ongelmia alueella, koottu toimivia käytäntöjä ja toimintatapoja segregaation purkamiseksi sekä ideoitu kehittämistoimia. 

Lisätietoja alueverkostojen toiminnasta ja yhteyshenkilöistä saa projektipäällikkö Mia Teräsaholta: [email protected].

Jokaisella yhteistyöverkostoalueella toimi pilottiorganisaatio, jolle hanke tarjosi koulutusta ja työkaluja. Sekä hanke että alueelliset yhteistyöverkostot tukivat pilottiorganisaatioiden kehittämistyötä sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseksi.

Hankkeen pilottiorganisaatiot olivat:

  • Westenergy
  • Kymijoen hoiva ry
  • Savon ammattiopisto

Lisäksi hanke teki yhteistyötä Ponssen ja Metsäteollisuus ry:n kanssa.

Yhteistyökumppanit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti hanketta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa. Hanke oli osa STM:n samapalkkaisuusohjelman toimintaa.
Samapalkkaisuus (STM)

Hankkeen vastuutahoina olivat STM:n lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä työmarkkinakeskusjärjestöt.

Rahoitus

STM

Yhteystiedot

Mia Teräsaho
kehittämispäällikkö, hankkeen projektipäällikkö
puh. 029 524 7864
sähköposti: [email protected]

Hankkeen tunnus sosiaalisessa mediassa oli #SegregaationPurku.