Undersökningsplatser

FIMAGE-undersökningen görs vid fem regionala centraler i Finland. Undersökningen inleds i Helsingfors och i de följande faserna kommer även undersökningscentraler i Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg med. Både undersökningsbesöken och de bilddiagnostiska undersökningarna ordnas vid Pihlajalinnas enheter.

Ortsspecifika uppgifter om forskningsenheterna och undersökningens tidtabell