Anmälan till FIMAGE-undersökningen

Den här sidan riktar sig till dig om du har fått en inbjudan att delta i FIMAGE-undersökningen per post. I samband med inbjudan att delta har du fått det användarnamn och lösenord som du behöver för att anmäla dig.

Statistikcentralen samlar in anmälningsuppgifterna för undersökningen. Anmälningslänken leder dig till Statistikcentralens webbplats. 

Om du har frågor om anmälan kan du ringa Statistikcentralens telefonintervjucentral på numret 0800 09191 (vardagar kl. 9–16). Samtalet är avgiftsfritt.

Anmäl dig till undersökningen

Ifall du anmäler dig till undersökningen kommer dina kontaktuppgifter överföras från Statistikcentralen till FIMAGE-forskningsgruppen enligt ditt samtyckte. Efter det kommer FIMAGE-forskningsgruppens forskningsskötaren ringa upp dig.

Följande telefonnummer kommer att användas när FIMAGE-forskningsgruppen tar kontakt till dig:

  • 029 412 5807, 050 305 1774
  • 029 412 5808, 050 328 3607