FIMAGE-forskningsgruppen

Simo Taimela
Läkare, forskningsdirektör, ansvarig forskare i FIMAGE-undersökningen

Simo Taimela.

Teppo Järvinen
Professor, äldre forskare i FIMAGE-undersökningen

Teppo Järvinen.

Seppo Koskinen
Läkare, forskningsprofessor, ansvarig forskare i undersökningen Hälsa 2000

Seppo Koskinen.

Thomas Ibounig
Specialistläkare i ortopedi, forskare, FIMAGE-forskningsgruppen

Thomas Ibounig.

Pirjo Toivonen
Forskningskoordinator, FIMAGE-forskningsgruppen

Pirjo Toivonen.

Saara Raatikainen
Forskningskoordinator, FIMAGE-forskningsgruppen

Saara Raatikainen.

Utöver de ovan nämnda ansvarspersonerna i FIMAGE-forskningsgruppen ingår flera experter inom olika medicinska områden.