IDEFIX- IDentifying Early Factors In Syndrome X

Projektperiod:

1.4.1995–1.1.2025

Organisationsenhet:

Enheten för förebyggande av diabetes

På andra webbplatser:

IDEFIX-studiens målsättning är att undersöka hur tillväxten under fosterstadiet och barndomen påverkar hälsan i vuxen ålder. IDEFIX-studien kallas även Helsingfors födelsekohortstudie, The Helsinki Birth Cohort  Study (HBCS).

Finlands enastående mödra-, barnrådgivnings- och skolhälsovårdssystem har möjliggjort IDEFIX-studien. Vi har samlat in information om tillväxten från bland annat förlossningssjukhuset, mödra- och barnrådgivningen samt skolhälsovården. Informationen har sedan förenats med data från nationella register (t.ex. dödsorsaksregistret, sjukhusens vårdregister och FPAs läkemedelsersättningsregister). Registerbaserad information finns på över 20 000 personer födda 1924-1944. En väsentlig del av projektet är en kliniska uppföljningsundersökning som över 2500 frivilliga har deltagit i och som fortsättningsvis håller på.

Den del av IDEFIX-studien som fokuserar på personlighetsfaktorer och psykologiska faktorer utförs i samarbete professor Katri Räikkönens forskningsgrupp vid Psykologiska institutionen vid med Helsingfors universitet.
Professor Katri Räikkönens forskningsgrupp - Developmental Psychology Research Group

Studier kring åldrandet och åldringsprocessen görs i samarbete med forskare vid Äldreinstitutet i Helsingfors.
Seniorforskare Pertti Pohjolainens kolumn på Äldreinstitutets nätsida (på finska)

Kontaktinformation:

Studiens kontaktperson och ansvariga forskare är professor Johan Eriksson: johan.eriksson(at)helsinki.fi