Kontaktuppgifter (FinSote)

E-post: finsote-info(at)thl.fi

FinSote-undersökningen (utnyttjande av information, forskningsbruk)

Suvi Parikka
Ansvarig forskare
e-post: [email protected]

Anna-Mari Aalto
Ledande sakkunnig
e-post: [email protected]

testi testi testi
1 2 2
3 4 5