Undersökningen av levern

ingen alt-text

Alla personer i åldern 21-81 år som bor i huvudstadsregionen och dess närområden och som tidigare har deltagit i undersökningen Hälsosamma Finland kallas till en leverundersökning.

Leversjukdomar är en latent grupp av sjukdomar som påverkas av många livsstilsfaktorer, såsom alkoholkonsumtion, kost och övervikt. Syftet med Hälsosamma Finland undersökningen av levern är att undersöka leverfunktionen, förekomsten av fettlever och förökning av bindväv i levern samt relaterade faktorer.

Logga in i webbtjänsten för undersökningen Hälsosamma Finland

Du kan logga in antingen med stark autentisering eller med användarnamnet och lösenordet som följer med kallelsen. Det är säkert att logga in.

Logga in med stark autentisering
För att logga in och bekräfta eller ändra din tid och fylla i frågeformulären måste du först identifiera dig, dvs. verifiera din identitet. Vid identifieringen används Suomi.fi-identifikation. För detta behöver du något av följande:

 • personliga nätbankskoder
 • mobilcertifikat
 • identitetskort med medborgarcertifikat.

Logga in med användarnamn och lösenord
Om du inte kan identifiera dig med nätbankskoder eller mobilcertifikat, logga in med användarnamn och lösenord som finns antingen i inbjudan.

Undersökningens faser

 • Inbjudan skickas via e-post eller post cirka 4-10 veckor före undersökningen.
 • I inbjudan finns information om tidpunkten och anvisningar om hur man förbereder sig för hälsoundersökningen.
 • Hälsoundersökningarna genomförs på THL:s kontor i Tilkanmäki i Helsingfors, Mannerheimvägen 166. 
 • Undersökningen genomförs från september 2023 till juni 2024.
Checklista för deltagarna i hälsoundersökningen
 • Bekräfta eller byt den bokade tiden och fyll i den elektroniska samtyckesblanketten innan du kommer till hälsoundersökningen. Detta gör du genom att logga in i webbtjänsten för undersökningen Hälsosamma Finland eller genom att kontakta oss.
 • Avstå från mat och dryck i minst 4 timmar före undersökningen. Du behöver inte fasta i över 12 timmar. Undvik feta maträtter och tung motion på undersökningsdagen.  Du får ta dina regelbundna läkemedel med en liten mängd vatten (högst ett glas).
 • Klä dig så att du kan visa din högra sida och armbåge.
 • Fyll i den korta enkäten elektroniskt före hälsokontrollen. Om du föredrar att fylla i det på papper kommer du att få formuläret vid undersökningsbesöket.
 • Ta med dig identitetsbevis, t.ex. körkort eller Fpa-kort.
 • Kom inte till hälsöundersökningen om du är förkyld eller sjuk. Om du blir sjuk kan du ändra din tid genom att ringa det avgiftsfria numret 0800 97730 (måndag och torsdag kl. 9-11) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till tervesuomi(at)thl.fi. 
 • Vid behov får du ett intyg över besöket som du kan lämna till din arbetsgivare.

Hur byter jag tid för hälsoundersökningen?

Du kan bekräfta eller byta tid för hälsoundersökningen i webbtjänsten för undersökningen Hälsosamma Finland. Du kan också bekräfta, byta eller avboka tiden för din hälsoundersökning eller vägra att delta i undersökningen genom att kontakta forskningspersonalen per e-post på adressen tervesuomi(at)thl.fi.

Vad gör man under lever hälsoundersökningen?

Reservera cirka 45 minuter för hälsoundersökningen. Undersökningen och tillhörande laboratorietester är kostnadsfria och frivilliga. När du kommer till undersökningen behöver du inte anmäla dig - du kommer att bjudas in med namn.

Hälsoundersökningen omfattar mätning av 

 • ultraljudsundersökning med leverelastografi för kontroll av levervävnadens funktion, inklusive en bedömning av mängden bindväv
 • mätning av din vikt
 • provtagning av venöst blod
 • en kort enkät som kan fyllas i online före eller efter hälsokontrollen
 • återkoppling om resultatet av elastografi-ultraljudsundersökningen vid besöket

Det är säkert att delta 

Hälsoundersökningarna genomförs av utbildad hälsovårdspersonal. Vi hanterar dina uppgifter konfidentiellt med beaktande av sekretess och dataskyddslagen. Webbenkäten har en skyddad förbindelse så att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga. Inga enskilda deltagare kan identifieras i resultaten. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter samt om dina rättigheter finns i meddelandet om datasäkerhet för undersökningen.

Ytterligare information om undersökningen

E-post: tervesuomi(at)thl.fi

Tfn (avgiftsfri): 0800 97730 vardagar måndagar och torsdagar kl. 9–11.

Kontaktuppgifter

E-post: tervesuomi(at)thl.fi

Tfn (avgiftsfri): 0800 97730, måndagar och torsdagar kl. 9-11