Information om hälsoundersökningen

Hälsoundersökningen.

Vi kallade 10 000 av dem som fått enkäten till en omfattande hälsoundersökning som genomfördes i januari-juni 2023 på olika håll i Finland.

Vad gjordes man under hälsoundersökningen?

Undersökningen och de tillhörande laboratorieundersökningarna är gratis och frivilliga.

Vid hälsoundersökningen mätte

 • längd, vikt samt midjans, höftens och halsens omkrets
 • blodtryck
 • funktionsförmåga (bl.a. syn och hörsel, minne, uppmärksamhet och koncentration, ledernas rörlighet, tryckkraft)
 • lungfunktion (spirometritest).

I hälsoundersökningen ingick dessutom

 • blodprov för fastställande av bl.a. D-vitamin-, sköldkörtel- och testosteronnivåer samt fett- och sockervärden. Dessutom bedömdes lever- och njurfunktionen
 • hårprov
 • avföringsprov som samlas in hemma
 • urinprov som samlas in hemma av en del av deltagarna
 • enkäter med vilka man kartlade hälsan, levnadsvanorna och funktionsförmågan.

Efter hälsoundersökningen kallade en del till ytterligare undersökningar som görs senare, där närmare information samlades in om

 • alkoholkonsumtion
 • mun- och tandhälsa
 • motion och sömn
 • leverfunktionen.

Vilken information får du själv tillgång till?

Du får respons om dina egna undersökningsresultat. En del av responsen ges genast under undersökningsbesöket (t.ex. blodtryck).

Cirka 2–4 månader efter ditt besök får du en personlig hälsoprofil där det utöver dina egna resultat även får information om referens- eller målvärden samt anvisningar om hur du ska agera om dina värden är avvikande. Hälsoprofilen innehåller utöver laboratorieresultaten en bedömning av din risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, minnessjukdomar, levercirros och sömnapné samt information om dina levnadsvanor och rekommendationer i anslutning till dem.

Observera! På grund av förseningar i laboratorieresultat för hälsoprofiler kan det ta längre tid än beräknat att få feedback. Vi ber om ursäkt för denna situation.

Det är säkert att delta 

Hälsoundersökningarna genomförs av utbildad hälsovårdspersonal. Vi hanterar dina uppgifter konfidentiellt med beaktande av sekretess och dataskyddslagen. Webbenkäten har en skyddad förbindelse så att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga. Inga enskilda deltagare kan identifieras i resultaten. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter samt om dina rättigheter finns i meddelandet om datasäkerhet för undersökningen.

Kontaktuppgifter

E-post: tervesuomi(at)thl.fi

Tfn (avgiftsfri): 0800 97730, vardagar kl. 9–11