Hälsovårdsekonomi och rättvisa tjänster

Vårt mål är ett kostnadseffektivt och rättvist social- och hälsovårdssystem.

Vi producerar forskningsbaserad information och erbjuder expertstöd i frågor som gäller social- och hälsovårdssystemets och dess komponenters verksamhet. Vi utvärderar i synnerhet social- och hälsovårdssystemets kostnader, produktivitet, effektivitet, kostnadseffektivitet och rättvisa.

Vår verksamhet är inriktad på fyra prioriterade områden

  • Finansiering av hälsovårds- och socialtjänster
  • Totala ekonomiska konsekvenser och framtida utmaningar
  • Social- och hälsovårdssystemets kapacitet
  • Undersökning av rättvis fördelning av tjänster

Läs mer om våra prioriterade områden

Personalen i teamet för hälsovårdsekonomi och rättvisa tjänster

Kontaktuppgifter

Sonja Lumme
teamchef, ledande forskare
tfn 029 5247218
e-post: [email protected]