Periodiska hälsoundersökningar

På mödrarådgivningen ordnas minst nio periodiska hälsoundersökningar under graviditeten för förstföderskor och minst åtta för omföderskor. I dessa besök ingår en omfattande hälsoundersökning av familjen och två läkarundersökningar.

Förstföderskor erbjuds två hembesök, det ena under graviditeten (graviditetsveckorna 30–32) och det andra efter förlossningen (1–7 dygn efter utskrivning). Omföderskor erbjuds ett hembesök efter förlossningen. Efterundersökningen efter förlossningen görs antingen av en läkare eller av en hälsovårdare eller barnmorska med utbildning för detta. Förstföderskor erbjuds sammanlagt 11 periodiska hälsoundersökningar och omföderskor 10.

Utöver de periodiska besöken ordnas vid behov ytterligare besök på mödrarådgivningen för gravida kvinnor och föderskor. För dessa extra besök har 20 procent av den tid som dimensionerats för mottagningsarbete för hälsovårdare eller barnmorska samt läkare reserverats.

I tabellen presenteras tidpunkterna för de periodiska hälsoundersökningarna på mödrarådgivningen.

Tabell 1: Besöksstomme för periodiska hälsoundersökningar för förstföderskor (F) och omföderskor (O)
Tidpunkt     Paritet     Periodisk hälsoundersökning och den som utför den Tid*
Grv 6–8  F, O Första kontakt: bedömning av servicebehovet per telefon eller vid behov ansikte mot ansikte 15 min
Grv 8–10 F, O Första besök hos hälsovårdare/barnmorska 1 h 30 min
Grv 13–18  F, O Omfattande hälsoundersökning av familj
som väntar barn: hälsovårdarens/barnmorskans andel
1 h 30 min
Grv 13–18 F, O Omfattande hälsoundersökning av familj
som väntar barn: läkarens andel
30 min
Grv 22–24 F, O Hälsovårdare/barnmorska 30 min
Grv 26–28 F Hälsovårdare/barnmorska 30 min
Grv 30–32 F, O Besök hos hälsovårdare/barnmorska eller hembesök
förstföderska
30 min eller
2 h 30 min
Grv 35–36 F, O Läkare     30 min
Grv 37–41 F, O Besök hos hälsovårdare/barnmorska
med 2 veckors mellanrum,
vid behov oftare
30 min
Förlossning  --  --  --
1–7 dygn efter utskrivning F, O Besök hos hälsovårdare/barnmorska eller hembesök 60 min
2 h 30 min
5–12 veckor F, O Efterundersökning efter förlossningen, utförs av
läkare eller hälsovårdare/barnmorska
30 min

Innehåll i de periodiska hälsoundersökningarna

F = förstföderska
O = omföderska

Grv 6–8 Första kontakt med rådgivningen (F, O)

Grv 8–10 Första besöket hos hälsovårdare/barnmorska: hälsorådgivning och grundundersökningar (F, O)

Grv 13–18 Omfattande hälsoundersökning av familj som väntar barn (även hälsorådgivning och grundundersökningar): hälsovårdarens/barnmorskans andel (F, O)

Grv 13–18 Omfattande hälsoundersökning av familj som väntar barn: läkarens andel (F, O)

Grv 22–24 Besök hos hälsovårdare/barnmorska (F, O)

Grv 26–28 Besök hos hälsovårdare/barnmorska (F)

Grv 30–32 Besök hos hälsovårdare/barnmorska (eller hembesök hos förstföderska): hälsorådgivning och grundundersökningar (F, O)

Grv 35–36 Besök hos läkare och hälsovårdare/barnmorska: hälsorådgivning och grundundersökningar (F, O)

Grv 37–41 Besök med två veckors mellanrum hos hälsovårdare/barnmorska: hälsorådgivning och grundundersökningar (F, O)

1–7 dygn Mottagningsbesök eller hembesök efter förlossningen, hälsovårdare/barnmorska: hälsorådgivning och undersökningar (F, O)

5–12 veckor Efterundersökning efter förlossningen, läkare eller hälsovårdare/barnmorska med utbildning för detta

Källor