Mödra- och barnrådgivning

En blivande mamma med hälsovårdaren på mödrarådgivning.

Rådgivningarna utgör en central del av primärvårdens förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Kommunerna ansvarar för ordnandet av mödra- och barnrådgivningstjänsterna.

Rådgivningen genomför regelbundna hälsoundersökningar och ger hälsorådgivning. Rådgivningen beaktar individernas och familjernas behov.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 338/2011  

Avsnittets innehåll

STATISTIK