Astma och allergier

Allergier kan stoppas genom att stöda motståndskraften.Allergier kan stoppas genom att stöda motståndskraften.

Astma är en inflammationssjukdom i luftrörens slemhinnor. Astmainflammation orsakar förträngning i luftrören. De vanligaste symtomen på astma är hosta, pipande ljud vid andning, slemavsöndring och andnöd. 

Allergi är en störning i immunförsvaret, som i de flesta fall räcker hela livet. Allergisymtomen varierar och kan vara från lindriga till livshotande. 

Oftast är allergisymtomen snuva, rodnad i ögonen och klåda, hud- eller tarmbesvär. Allvarliga allergisymtom är svullnad i andningsvägarna och anafylaxi, som till och med kan leda till döden. Med anafylaxi avses en plötslig och livshotande allergisk reaktion.

Allergier är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och unga.

Riskfaktorer för och förebyggande av astma och allergier

Bakomliggande orsaker till atopiska sjukdomar, till exempel astma och allergi är ärftliga anlag, men man känner inte riktigt uppkomstmekanismen.

Det börjar finnas allt fler belägg för att atopi orsakas av att de skyddande livsstils- och miljöfaktorerna minskar. Den naturliga immunitetsutvecklingen verkar hämmas i den urbana och hygieniska miljön. Svaghet i immunförsvaret leder till att försvarssystemet överreagerar på proteinpartiklar i miljön, till exempel pollen eller födoämnen.

Vård av astma och allergier

Information om vård av astma och allergier finns i rekommendationen God medicinsk praxis: