Diabetes

Diabetes kan förebyggas med livsstil.

Diabetes är en grupp sjukdomar vars bakgrund och fenotyp beror på olika sjukdomar, gemensamt för dessa är långvarigt förhöjt blodsocker (ökad glukoshalt i plasman). En förhöjd blodsockerhalt beror på avsaknad av insulinhormon, organens försämrade effekt (insulinresistens) eller på dessa båda.

Det finns två huvudtyper av diabetes:

  • Typ 1 diabetes ("ungdomsdiabetes")
  • Typ 2 diabetes ("vuxendiabetes")

De mest vanliga, övriga diabetestyperna är:

  • Graviditetsdiabetes
  • LADA (latent autoimmune diabetes of adults)
  • MODY (maturity onset diabetes of the young)

För samtliga fall är det omöjligt att fastställa en tydlig diabetestyp utan sjukdomen behandlas beroende på symtomen.

Riskfaktorer för typ 2 diabetes

Diabetes typ 2 utvecklas genom samverkan av livsstil och arvsmassa. Enligt dagens uppfattning sammanhänger genetisk utsatthet särskilt med reglering av insulinavsöndring, medan miljöfaktorerna, exempelvis av livsstil, påverkar huvudsakligen utvecklingen av insulinresistens.

Kostnader för diabetes

Beräkningarna visar att uppemot 18 procent av hälsovårdsutgifterna i Europa hör till diabetesbehandling. I Finland var kostnaderna för diabetikernas sjukvård cirka 9 procent av hälsovårdskostnaderna år 2011. Behandlingen av diabetes medförde tilläggskostnader med cirka 833 miljoner euro.

Tillstötande diabetesrelaterade sjukdomar ökar kostnaderna mångfaldigt.

Utöver de direkta kostnaderna för behandlingen av diabetes kan det göras beräkningar av produktivitetskostnader som orsakas av diabetes, där sjukfrånvaro, tidigare pensionsavgångar och död ingår. År 2011 bedömdes dessa kostnader till över 2 552 miljoner euro.

Övriga upplysningar