Kontaktuppgifter

Informationshantering inom social- och hälsovården webbsidornas redaktion

Hilkka Miettinen
utvecklingschef
tfn 029 524 7348
[email protected]

Tiina Puhakka
informatör
tfn 029 524 7673
[email protected]

Frågor som rör informationshantering inom social- hälsovården 
sotetiedonhallinta(at)thl.fi

Frågor och förfrågningar som rör Kodtjänsten, SOTE-organisationsregistret, OID-koder riktas till koodistopalvelu(at)thl.fi

Frågor och förfrågningar om vårdanmälningsregistret

Frågor som rör Kanta-tjänsterna riktas till kanta(at)kanta.fi

Informationstjänster

Avdelningen Informationstjänster skapar förutsättningar för användning av THL:s kunskapskapital, tidsenliga produkter och lättanvända kanaler samt ansvarar för institutets IT-förvaltning och IT-tjänster.

Informationsförmedlarna

Enheter

Informationshanteringsservice via e-post

THL tillhandahåller stöd via e-post till utvecklare inom social- och hälsovården samt informationshanteringen och informationssystemen i ärenden som gäller informationshantering inom social- och hälsovården.

Innan du tar kontakt får du gärna ta reda på vilka anvisningar din organisation har gett i ärendet. Dessutom rekommenderar vi att du går igenom den egna regionens/organisationens interna diskussioner om avgörandet av ärendet innan du tar kontakt.

Här hittar du nyttiga anvisningar:

Frågor eller respons kan skickas till adressen sotetiedonhallinta(at)thl.fi

  • om du inte hittar något direkt svar i THL:s anvisningar och material ELLER
  • du vill ge respons på anvisningar eller material om informationshantering inom social- och hälsovården ELLER
  • du behöver mer information om evenemang eller utbildningar om informationshanteringen inom social- och hälsovården.

Om du tar kontakt i ett administrativt ärende som hör till THL:s ansvarsområde, såsom en ansökan, ett förvaltningsbeslut eller en begäran om handlingar, ska du kontakta THL:s registratorskontor på adressen kirjaamo(at)thl.fi

Som medborgare kan du kontakta social- och hälsovårdstjänsterna i ditt eget område. Där får du hjälp när du har frågor om klient- och patientuppgifter, din egen eller en närståendes hälsa eller socialservice.