Tasa-arvosuunnittelu

Tasa-arvosuunnitelma on työkalu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen organisaatiossa. Tarkista ensimmäiseksi lainsäädännöstä, mitkä suunnitteluvelvoitteista koskevat omaa organisaatiotasi.

Yhtä organisaatiota voi koskea useampi suunnitteluvelvoite. Esimerkiksi kunta tekee tasa-arvosuunnitelman sekä henkilöstöään että toimintaansa koskien. Lisäksi se vastaa koulutuksen järjestäjänä siitä, että oppilaitokset laativat omat tasa-arvosuunnitelmansa. 

Kun teet tasa-arvosuunnitelmaa, 

TEAviisari 2023: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus kunnissa

Tehtyjen toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien osuudet Suomen kunnissa 2023.
TEAviisarin (THL) kuntajohdon tiedonkeruun mukaan 60 prosentilla kunnista on suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kunnan toiminnassa ja kuntalaisten palveluissa. Henkilöstöä koskevat suunnitelmat olivat huomattavasti tätä yleisempiä, ja henkilöstöpoliittisen yhdenvertaisuussuunnitelman oli laatinut 87 prosenttia kunnista ja henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman 91 prosenttia kunnista.

Yhä useammassa kunnassa on tehty toiminnalliset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat – useasta kunnasta ne kuitenkin vielä puuttuvat