Tasa-arvosuunnittelu

Tasa-arvosuunnitelma on työkalu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen organisaatiossa. Tarkista ensimmäiseksi lainsäädännöstä, mitkä suunnitteluvelvoitteista koskevat omaa organisaatiotasi.

Yhtä organisaatiota voi koskea useampi suunnitteluvelvoite. Esimerkiksi kunnassa on oltava sekä työpaikan tasa-arvosuunnitelma että viranomaisen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi kunta vastaa koulutuksen järjestäjänä siitä, että oppilaitokset laativat omat tasa-arvosuunnitelmansa. 

Kun teet tasa-arvosuunnitelmaa arvioi, kannattaako samaan suunnitelmaan yhdistää myös toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Yhdenvertaisuussuunnittelu (yhdenvertaisuus.fi)