Informationspaket om regnbågsbarn och -unga för den professionella

Två ungdomar leende med varandra.

Personalen inom social- och hälsovård, undervisning och småbarnspedagogik samt ungdomsarbete spelar en viktig roll i att främja likabehandling av barn och ungdomar som tillhör sexuella och könsminoriteter. 

På denna webbplats har samlats ett informationspaket och med hjälp av det kan personalen stärka sitt eget kunnande för att bemöta regnbågsbarn och -unga samt stöda deras välbefinnande och deltagande. Materialet på webbplatsen hjälper även att identifiera samhällets normer och att granska sina egna förhandsantaganden.  

Informationspaketet har sammanställts av Institutet för hälsa och välfärd och Seta ry. 

Avsnittets innehåll

Se även

I informationspaketet ingår en öppen kostnadsfri webbutbildning om barnens rättigheter. 

Barnets rättigheter – Även barn i sårbar ställning har huvudrollen i sitt liv (eOppiva)

 

Informationspaketet är en del av den nationella barnstrategin

Informationspaketet ingår i genomförandet av den nationella barnstrategin. Informationspaketets mål är att stödja barnens välbefinnande, öka personalens kunskap och förebygga utanförskap.

Logon av den nationella barnstrategin

Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin (Statsrådet)