Hjälp och tjänster

I Finland erbjuder kommuner, välfärdsområden och organisationer hjälp och tjänster för både personer som upplevt våld och personer som utövat våld. Ring alltid 112 i en akut nödsituation.

Hjälp för personer som utsatts för våld

Det kan vara svårt att identifiera våld, men det är viktigt att söka hjälp om du misstänker att våld riktas mot dig, ditt barn eller en närstående. Det finns hjälp att få i din hemkommun (och ditt välfärdsområde). Många organisationer erbjuder också tjänster för personer som upplevt våld, exempelvis rådgivning, handledning, hänvisning till skyddshem eller annat individuellt stöd. Ring alltid 112 i akuta nödsituationer och beskriv situationen för nödcentralsoperatören. Du har rätt att få hjälp. Var inte ensam!

Hjälp för den som är våldsam

Våldsamheten kan komma som en överraskning eller så du har märkt att du riktat våld mot din partner, ditt barn eller en närstående. Det finns hjälp att få i din hemkommun (i ditt välfärdsområde). Många organisationer erbjuder också tjänster för våldsutövare, exempelvis rådgivning, handledning eller annat individuellt stöd. Ring alltid 112 i akuta nödsituationer och beskriv situationen för nödcentralsoperatören. Det är viktigt att man kallar på hjälp i en våldssituation.