Kontaktuppgifter

THL ansvarar för att ordna skyddshemstjänster, för att koordinera och utveckla servicenätverket.

Verksamheten är placerad vid THL under avdelningen Statens tjänster vid enheten Andra specialtjänster 

Skyddshems kontaktuppgifter

Suvi Nipuli 
utvecklingschef
tfn 029 524 7205
e-post: [email protected]

Maria Svetloff
specialist
tfn 029 524 8541
e-post: [email protected]

Kristina Pullinen (tjänstledig)
planerare
tfn. 029 524 8346
e-post: [email protected]

Johanna Hietamäki
specialforskare
tfn. 029 524 7990
e-post: [email protected]

Tanja Kamotskin 
specialist
tfn 029 524 7699
e-post: [email protected]

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
PB 30
00271 Helsingfors