Jaana Halin

Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: (+358) 29 524 7096
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen kehittäminen
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)
 • Hankekoordinaatio
 • Hyvinvointialueet
 • Johtaminen (toiminnan)
 • Muutosjohtaminen
 • Projekti- ja hankejohtaminen
 • Raportointi
 • Yhteiskehittäminen
 • Ketterät menetelmät
 • Vaikuttavuuden arviointi
 • Erätauko-dialogi
 • Palvelujärjestelmän kehittäminen 
 • Palvelumuotoilu
 • Lean-menetelmät

Päätehtävä    

 • Kestävän kasvun ohjelma, Hanketuki ja alueellinen koordinointi Länsi-Suomen yhteistyöalueella

Koulutus

 • 2023–2024 (kesken) tietojohtaminen ja data-analytiikka osaajapilottikoulutus (30 op), Lapin AMK, XAMK ja Karelia-AMK
 • 2021 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus, Sote-akatemia, Turun yliopisto
 • 2019–2020 Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 25 op, Sote-akatemia, Turun yliopisto
 • 2018 johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), johtajana toimiminen ja henkilöstön johtaminen, Helsinki Business College Oy
 • 2018 (kesken) hallintotieteiden tohtorikoulutettava, julkisjohtaminen, Vaasan yliopisto
 • 2008, filosofian maisteri, yleinen historia, Turun yliopisto
 • 1998, humanististen tieteiden kandidaatti, yleinen historia, Turun yliopisto

Työkokemus

 • 2023 (virkavapaalla) suunnittelupäällikkö, Järjestämisen palvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosyksikkö, Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
 • 2015–2022 suunnittelupäällikkö, vastuussa ulkoisen rahoituksen sote-kehittämishankkeista sekä järjestöavustuksista ja -yhteistyöstä, Turun kaupunki
 • 2014–2015 projektipäällikkö, Duunimentori-hanke, Lihastautiliitto ry
 • 2010–2016 suunnittelija ja projektipäällikkö (virkavapaalla 2014–2016), kuntoutuksen kehittämishankkeet, Kela keskushallinto, Lakiyksikkö, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, Kuntoutuspalvelujen ryhmä
 • 2009–2010 projektipäällikkö, Vähän mutta välttämättä-hanke, Asumispalvelusäätiö ASPA
 • 2006–2009 projektipäällikkö, Sisäänheitto työelämään! -hanke, Lihastautiliitto ry
 • 2004–2005 Projektikoordinaattori, Neuroliitto ry 
 • 2000–2001 Opinto-ohjaaja, humanistinen tiedekunta, Turun yliopisto

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (hyvä)
 • italia (tyydyttävä)
 • saksa (tyydyttävä)
 • espanja (tyydyttävä)

Päättyneitä projekteja

 • ODA-kärkihanke (Omat digiajan hyvinvointipalvelut) Turun osio, Turun kaupunki
 • Sote-tietopakettien käyttöönotto Varsinais-Suomessa-hanke, Turun kaupunki 
 • Arkeen voimaa, Turun kaupunki
 • Turun sosiaalihuollon asiakastiedot Kanta-palveluihin-projektit (TurkKA ja SasKa) 
 • Aktiivisena kaiken ikää - Let us be active! – hanke, Turun kaupunki
 • Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR1 ja PPPR2) Kaste-hankkeet, Turun kaupunki 
 • VAKE-hanke 2010–2014 (Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanke) Kela
 • LAKU-hanke 2012–2014 (Lasten perhekuntoutus), Kela
 • Etä-LAKU-hanke 2012–2014 (Lasten perhekuntoutuksen etämalli), Kela
 • KYKY2–hanke (Kelaneuvonta), Kela

Edustukset

 • 2023 - HYTE-palvelukonseptin STM & THL koordinaatioryhmän jäsen

Julkaisuja 

 • Halin, J. & Vainio, S. (2018) Hankkeet ja järjestökumppanuustyö kehittämisen tukena - toiminnan kuvaus. Teoksessa: Asiakkuus sotessa - Ikääntyneen asiakkaan näkökulma. Minna Ylönen, Riitta Suhonen (toim.) Turun yliopisto, Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, tutkimuksia ja raportteja A: 81/2018, 82–86.
 • Halin J., Ylönen M. & Hellstén K. (2017) Johdolle tukea sote-spurttiin. Pro Terveys-lehti, Dec 1, 2017, 22–23.
 • Halin, J., Hellstén, K. & Suominen. K. (2017) Yhteistyöstä kumppanuudeksi – Turun kaupunki ja järjestöt hyvinvointia edistämässä. Kuntoutus-lehti 03-04/2017, 64–69.
 • Halin, J. & Karvonen, K. (2015) Duunimentori – Asenteesta rekrytointiin -hanke vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten työllistymisen edistämiseksi. Kuntoutus-lehti 1 /2015, 57–59. 
 • Suomela-Markkanen T., Peltonen, R., Karhu, T. & Halin, J. (2013) Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeen vaikutukset. Kuntoutus-lehti 04/2013, 53–57. 
 • Hämäläinen, P. Ruutiainen, J., Suomela-Markkanen T. & Halin, J. (2010) VAKE pilotoi uuden avokuntoutusmallin. Avain. Neurologinen aikakauslehti 2010; 40 (3): 50–53.

Lisätietoa verkossa