Käyttöliittymän ohjeet

Pääset tarkastelemaan eri aihealueiden tietokantaraportteja THL:n tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymän avulla. 

Tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymässä tietoja voi tarkastella tiivisteinä ja kuutioina. 

 • Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista.
  • Käyttäjälle rajatumpi määrä valintoja, helppokäyttöisyys
 • Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun.
  • Mahdollisuus monipuolisiin valintoihin esimerkiksi tietyn aihealueen koko aineistosta

Kuutiokäyttöliittymän ohjeet

Tiivistekäyttöliittymän ohjeet

Tietoja sovelluksesta Tilastokuutionäkymän osat: Aihealueen muihin raportteihin siirtyminen, Taulukkotyökalut, Taulukko-osan koko näytön tilaan siirtyminen, Ulottuvuus- ja mittarialue, Rivi- ja saraketyökalut, Taulukko-osa.

Kuutiokäyttöliittymän osat

 • Vasemmalla on harmaa ulottuvuus- ja mittarialue, josta voidaan raahata ulottuvuuksia ja mittareita rajausalueelle tai taulukkoon.
 • Ylhäällä sinisellä alueella ovat alasvetovalikot tietojen vientiin ja koko taulukon muuhun muokkaukseen. Vaihda raporttia -linkistä voidaan siirtyä kuution tiivisteisiin (mikäli ne ovat määritelty) ja aihealueen mahdollisiin muihin kuutioihin. Lue lisää -linkki vie aineiston lisätietoihin thl.fi-palvelussa tai muussa verkkopalvelussa.
 • Taulukko-osassa ovat mittarien arvot. Oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta (erisuuntiin viittaavat nuolet) klikkaamalla taulukko-osa siirtyy koko näytön tilaan.
 • Taulukko-osan vasemmassa yläkulmassa sijaitsevat työkalut rivien ja sarakkeiden lisämuokkaamiseen.
 • Taulukko-osan yläpuolella ovat tietojen rajaukset, jotka tulevat näkyviin, kun käyttäjä on rajannut tietoja raahaamalla rajausalueelle ulottuvuuksia.
 • Jos kuutio on monikielinen, kielivalinnat ovat oikeassa yläkulmassa.

Liikkuminen kuutiokäyttöliittymässä

Selaimen nuolipainikkeet.

Käyttöliittymässä voidaan palata edellisiin näkymiin selaimen omilla selailupainikkeilla.

Esimerkkikuvassa ympyröitynä valittu alue.

Taulukko-osan sarake- ja riviotsikoiden linkistä voidaan porautua alemmalle tasolle.

 1. Vie osoitin sarake- tai riviotsikon päälle. Linkki näkyy alleviivattuna.
 2. Napauta linkkiä.

Alue, vuosi ja mittari taulukkonäkymässä.

Kuution tekijä on voinut määrittää ja nimetä oletusnäkymän ja muita valmiita näkymiä. Muuten aloitusnäkymän taulukon riveillä on järjestyksessä ensimmäinen ulottuvuus, sarakkeilla toinen ulottuvuus ja mittarina järjestyksessä ensimmäinen mittari.

Kuutionäkymä

Oletusnäkymään voidaan palata taulukon työkaluista.

 1. Valitse Valinnat – Palauta alkunäkymään.

Muut mahdolliset valmiit näkymät löytyvät myös Valinnat-valikosta.

Tietojen rajaaminen

Tietojen rajaaminen taulukkonäkymässä.

Ulottuvuuksista voidaan suodattaa tietoja raahaamalla haluttu valinta rajausalueelle. 

 1. Avaa ulottuvuus harmaalta alueelta vasemmalla napauttamalta ulottuvuuden nimeä. 
 2. Avaa alemmat tasot näkyviin napauttamalla ulottuvuuden ylimmän tason nimeä.
 3. Ulottuvuudessa voi olla lisää tasoja. Jos haluat käyttää alempaa tasoa, avaa edelleen uusia tasoja.
 4. Tartu osoittimella rajattavaan ulottuvuuden luokkaan ja raahaa se taulukko-osan yläpuolelle rajausalueelle.

Käytössä olevat rajoitukset, esimerkkinä Lapin avi.

Tietojen rajaus voidaan poistaa.

 1. Vie osoitin ulottuvuuden päälle rajausalueella. Punainen rasti tulee näkyviin.
 2. Napauta punaista rastia.

Käytössä olevat rajoitukset taulukkonäkymässä.

Rajauksia voi olla useita, mutta vain yksi yhtä ulottuvuutta kohden. Jos samasta ulottuvuudesta viedään rajausalueelle toinen rajaava luokka, vanha rajaus korvautuu uudella.

Valikkonäkymä

Jos tietoja on rajattu ja sen vuoksi taulukossa on tyhjiä rivejä tai sarakkeita, tyhjät arvot voidaan piilottaa.

 1. Valitse Valinnat – Piilota tyhjät.

Valikkonäkymä

Tyhjät sarakkeet ja rivit voidaan saada takaisin näkyviin.

 1. Valitse Valinnat – Näytä tyhjät.

Mittarin vaihtaminen

Oletusarvona kuution alkutilassa on näyttää taulukossa ensimmäinen mittari. Mittarin nimi näkyy taulukon vasemmassa yläkulmassa.

Harmaalla ulottuvuus- ja mittarialueella alimpana on Mittari-kansio. Siinä voi olla useita alikansioita tai kaikki mittarit voivat olla samassa kansiossa.

Valinnat taukukkonäkymässä.

Yksittäinen mittari voidaan vaihtaa raahaamalla mittari rajausalueelle. 

 1. Avaa mittarilistaus harmaalta alueelta vasemmalla napauttamalta Mittari-kansiota.
 2. Avaa alemmat tasot näkyviin napauttamalla Mittari-kansioiden ylintä tasoa.
 3. Mittareissa voi olla lisää kansiotasoja. Avaa alin taso. Alimmalla tasolla mittarin nimen vieressä vasemmalla ei enää ole mustaa kolmiota.
 4. Tartu osoittimella haluamaasi uuteen mittariin alimmalla tasolla. 
 5. Raahaa mittari taulukko-osan yläpuolelle rajausalueelle. 
 6. Mittari vaihtuu ja uuden mittarin nimi näkyy taulukon vasemmassa yläkulmassa.

Taulukko-osan muokkaus

Taulukkonäkymä

 Sarakkeet ja rivit voidaan vaihtaa keskenään taulukossa.
1. Valitse Valinnat – Käännä taulukko.

Valitse valinnat, käännä taulukko.

Ulottuvuus tai mittari voidaan lisätä taulukkoon riveille tai sarakkeille raahaamalla haluttu valinta taulukko-osaan. Lisätä voidaan ainoastaan rivin tai sarakkeen sisäpuolelle.

 1. Avaa ulottuvuus tai Mittari-kansio harmaalta alueelta vasemmalla napauttamalta ulottuvuuden nimeä tai Mittari-kansiota. 
 2. Avaa alemmat tasot näkyviin napauttamalla ylimmän tason nimeä.
 3. Tarvittaessa avaa edelleen uusia tasoja napauttamalla tason nimiä, joiden perässä on musta nuoli.
 4. Tartu osoittimella ulottuvuuden luokkaan tai mittariin tai mittarikansioon ja raahaa se taulukko-osaan +-merkin osoittamalle alueelle. 
 5. Kun kohdealue on tumman oranssi, raahaus on oikeassa kohdassa ja voit vapauttaa hiiren painikkeen.

Kohtaan 5 liittyvä esimerkkikuva taulukkonäkymästä.

Ulottuvuus voidaan korvata taulukon riveillä tai sarakkeilla raahaamalla haluttu valinta taulukko-osaan.

 1. Avaa ulottuvuus tai mittarikansio harmaalta alueelta vasemmalla napauttamalta ulottuvuuden nimeä tai Mittari-kansiota. 
 2. Avaa alemmat tasot näkyviin napauttamalla ylimmän tason nimeä.
 3. Tarvittaessa avaa edelleen uusia tasoja napauttamalla tason nimiä, joiden perässä on musta nuoli.
 4. Tartu osoittimella ulottuvuuden luokkaan tai mittariin tai mittarikansioon ja raahaa se taulukko-osaan korvattavan ulottuvuuden päälle.
 5. Kun kohdealue on tumman oranssi, raahaus on oikeassa kohdassa ja voit vapauttaa hiiren painikkeen.

Muokkausvalikon kuvake.

Taulukon rivien ja sarakkeiden päissä ovat rataskuvakkeet, joita napauttamalla avautuu rivi- ja saraketyökalujen valikko. Valikossa ovat näkyvissä ne valinnat, joita näkymän kyseisellä sarakkeella tai rivillä on käytettävissä.

Rataskuvakkeesta avautuvat valinnat.

Poista-kuvake.

Poista: Ulottuvuuden poistaminen taulukko-osasta

Valitse näytettävät tiedot -kuvake.

Valitse näytettävät tiedot: Avaa sarakkeiden/rivien valintaikkunan

Yleistä-kuvake.

Yleistä: Paluu ulottuvuuden ylemmälle tasolle

Siirrä-kuvakkeet.

Siirrä oikealle/vasemmalle/alemmas/ylemmäs: Rivin tai sarakkeen paikan siirto

Nuoli oikealla

Laajenna: Avaa uudelle sarakkeelle/ riville alemman tason ulottuvuudesta

Näytä koko taso -kuvake.

Näytä koko taso: Ulottuvuuden tai mittarien kaikkien samalla tasolla olevien rivien/sarakkeiden näyttäminen

Sarake- ja rivivalinnat

Sarakkeen ja rivin oman valikon kuvake (alanuoli).

Rivin/sarakkeen omasta valikosta voidaan piilottaa yksittäinen rivi tai sarake.

 1. Napauta rivi- tai sarakeotsikon lopussa olevaa alanuolikuvaketta. Valikko aukeaa.
 2. Valitse Piilota. 

Yksittäisen rivin tai sarakkeen piilottaminen.

Ratas-kuvake taulukon rivien yläpuolella ja sarakkeiden vasemmalla puolella.

Taulukon rivien ja sarakkeiden päissä olevasta rataskuvakkeesta saadaan avattua uusi ikkuna, jolla rivi- ja sarakevalintoja voidaan tehdä vapaasti. 

Valitse näytettävät tiedot -valinta.

 1. Napauta sarakkeen tai rivin rataskuvaketta ja valitse Valitse näytettävät tiedot. Uusi ikkuna aukeaa.
 2. Tee ali-ikkunassa haluamasi valinnat.

Valitse näytettävät tiedot: alue.

 1. Lisää sarakkeita/rivejä napauttamalla kerran hiirellä valintaa vasemmassa ali-ikkunassa (Vaihtoehdot).
 2. Piilota sarakkeita/rivejä napauttamalla kerran hiirellä valintaa oikeassa ali-ikkunassa (Valitut).
 3. Lisää kaikki sarakkeet/rivit napauttamalla kerran hiirellä painiketta Valitse kaikki.
 4. Piilota kaikki sarakkeet/rivit napauttamalla kerran hiirellä painiketta Poista kaikki.
 5. Hae hakutoiminnolla ali-ikkunoista. Hakutoiminto tuo ali-ikkunaan näkyviin vain ne rivit/sarakkeet, joissa haun merkkijono esiintyy. Haun jälkeen tee valinnat.
 6. Vahvista valinnat lopuksi napauttamalla Ota käyttöön -painiketta tai palaa kuutioikkunaan muuttamatta sarake- tai rivivalintoja napauttamalla Sulje-painiketta.

Tietojen lajittelu

Järjestä nousevasti ja järjestä laskevasti -valinnat.

Tietojen lajittelu sarakkeilla: Taulukko-osan sarakeotsikkosolussa napauttamalla alanuolta ja valitsemalla Järjestä nousevasti tai Järjestä laskevasti

Tietojen lajittelu riveillä: Taulukko-osan riviotsikkosolussa napauttamalla nuolikuvaketta ja valitsemalla Järjestä nousevasti tai Järjestä laskevasti.

Tietojen vieminen

Tietojen vieminen eri tiedostomuotoihin.

Tietoja voidaan viedä PDF-, Excel- ja CSV-muodoissa. Rajaukset, lajittelu, koodien näyttäminen ja nolla-arvojen piilotus toimivat myös tietoja siirrettäessä.

 1. Valitse taulukkotyökaluista Vie taulukko.
 2. Valitse kolmesta vaihtoehdosta: CSV-tiedostoon, Excel-tiedostoon tai PDF-tiedostoon.

Kirjanmerkit

Kirjanmerkki kuution näkymään lisätään selaimen omilla toiminnoilla. Eri näkymillä kuutioon on oma yksilöllinen osoitteensa, joka on suoraan näkyvissä selaimen osoiterivillä. Jos kirjanmerkkiä ei nimetä uudelleen, sama nimi tallentuu kaikille saman kuution kirjanmerkeille.

Kirjanmerkki toimii myös tietojen päivityksen jälkeen, jos kuution rakennetta tai mittari-/ulottuvuusviitteitä ei muuteta. Kirjanmerkki voidaan laittaa linkiksi verkkopalveluun.

Eri selaimilla kirjanmerkkejä voidaan lisätä monella tavalla. Alla on kuvattu muutama esimerkki, mutta katso tarvittaessa oman selaimesi ohjeesta.

Chrome-selaimella:

 1. Napauta tähtikuvaketta osoiterivillä.
 2. Anna kirjanmerkille kuvaava nimi kirjoittamalla se Nimi-kenttään.
 3. Valitse Valmis.
 4. Jos kirjanmerkkipalkki ei ole näkyvissä,  valitse oikean valikkonäppäimen takaa Kirjanmerkit – Näytä kirjanmerkkipalkki.

Internet Explorer-selaimella:

 1. Napauta tähtikuvaketta.
 2. Valitse Suosikit - Lisää suosikkeihin…
 3. Anna kirjanmerkille kuvaava nimi kirjoittamalla se Nimi-kenttään.
 4. Valitse Lisää.

Tiivistekäyttöliittymän ohjeet

Tiivistenäkymän osat: Aihealueen muihin raportteihin siirtyminen, Tietojen vienti, Kielen vaihto, Ulottuvuus- ja mittarivalinnat, Yhteystiedot.

Liikkuminen tiivisteellä

 • Tiivisteellä voidaan liikkua selaimen omilla painikkeilla palaamalla tiivisteen edelliseen näkymään ja taas takaisin.
 • Vaihda raporttia -linkistä siirrytään aihealueen muihin tiivisteisiin.
 • Tiivisteellä voi olla myös mahdollisuus porautua alemmalle tasolle taulukko-osan sarake- tai riviotsikkolinkistä tai kuvion osasta esimerkiksi pylväästä. Taulukkolinkki näkyy sinisenä ja muuttuu alleviivatuksi, jos sen päälle liikutaan osoittimella. Kuviolinkin päällä osoitin muuttuu osoittavaksi kädeksi nuolen sijasta, jos porautuminen on mahdollista.
  Osoittava käsi.
 • Takaisin porautumisen jälkeen päästään tiivisteen yläosan murupolkua.

Valinnat tiivisteellä

 • Tiivisteellä valintoja voidaan tehdä vasemmalla harmaan alueen valikoista.
 • Valinta voi olla alasvetovalikosta yksittäinen valinta, joka tehdään avaamalla valikko nuolesta, tarvittaessa rullaamalla alaspäin valikkoa ja napauttamalla haluttua valintaa.
 • Valinta voi olla monivalinta, jolloin Valitse näytettävät tiedot -painiketta napauttamalla avautuu valintaikkuna hakutoiminnoilla.

Tietojen vienti tiivisteeltä

 • Tiivisteen yksittäinen kuva tai taulukko voidaan viedä csv-, Excel- tai kuvatiedostoksi. Internet Explorer -selaimella mahdollisuutta kuvatiedostoon viemiseksi ei ole.
 • Valitse Vie taulukko - CSV-tiedostoon/Excel-tiedostoon/Kuvatiedostoon. 

Lisätiedot tiivisteen aiheesta

 • Tiivisteen tietosisällöstä on mahdollista saada lisätietoja Lue lisää -linkkiä napauttamalla, joka vie aineiston lisätietoihin thl.fi-palvelussa tai muussa verkkopalvelussa.

Kirjanmerkit tiivisteellä

 • Tiivisteen näkymästä voidaan suoraan tehdä kirjanmerkki/suosikkisivu selaimen omilla toiminnoilla. 

Lisätoiminnot osoittamalla

 • Osoittamalla eri elementtejä kuviossa saadaan leijuketekstejä, jotka sisältävät lukuarvoja, mittarinimiä tai selitteen kokonaisuudessaan.
 • Kuvion värien selitteitä osoittamalla saadaan kuvioon näkyviin vain kyseinen kuvion osa. Muut osat näkyvät läpikuultavina.

Eri kielet

 • Jos tiiviste on monikielinen, kielivalinnat ovat oikeassa yläkulmassa.

Tietoja sovelluksesta

 • Tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymä on THL:ssä kehitetty sovellus.
 • Käyttöliittymä on otettu tuotantokäyttöön 8.4.2016.
 • Käyttöliittymä skaalautuu eri päätelaitteille.
 • Tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymä toimii kaikilla yleisesti käytössä olevilla selaimilla.
 • Yksi toiminto on erilainen eri selaimilla.
 • Tiivisteeltä ei voi viedä kuvia kuvatiedostoon Internet Explorer -selaimella.
 • Palautetta tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymästä voi antaa osoitteeseen tietojarjestelmat(at)thl.fi.