Kyselyn kohderyhmä

Ketkä kyselyyn osallistuvat?

Kerro palvelustasi -kyselyllä halutaan luoda kattava kuva vanhuspalvelujen piirissä olevien asiakkaiden tilanteesta ja asiakastyytyväisyydestä. Kohderyhmään kuuluvat säännölliset ja pitkäaikaiset asiakkaat, joiden palveluntarve on pysyvää.

Vuonna 2024 Kerro palvelustasi -kyselyyn osallistuvat yksiköt, jotka

(molempien seuraavien kohtien tulee toteutua)

 1. osallistuivat Vanhuspalvelujen tila -seurannan henkilöstömitoituksen ja/tai kotihoidon riittävyyden seurantaan lokakuussa 2023. Lokakuun jälkeen toimintansa aloittavat uudet yksiköt eivät osallistu Kerro palvelustasi -kyselyyn vuonna 2024.

 2. ovat palvelutyypiltään:

 • ympärivuorokautista palveluasumista tai muuta ympärivuorokautista hoitoa, jota koskee vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus.

 • kotihoitoa, joka voi olla yksityisasuntoon tai yhteisölliseen asumiseen annettavaa kotihoidon palvelua.

 • tai molempia edellä mainitusta, eli yksikössä on sekä ympärivuorokautista palveluasumista että kotihoitoa saavia asiakkaita.

Kerro palvelustasi -kyselyyn vastaa asiakas, joka on

(kaikkien seuraavien kohtien tulee toteutua)

 1. vähintään 65-vuotias.
 2. tiedonkeruuhetkenä  toimintayksikkönne asiakkaana ja palvelu on jatkunut vähintään yhden kuukauden. Kaikki tiedonkeruun aikana aloittavat uudet asiakkaat eivät vastaa kyselyyn, vaan ainoastaan ne, jotka ovat olleet valitsemananne tiedonkeruuhetkenä asiakkaananne vähintään yhden kuukauden.
 3. säännöllisen kotihoidon tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakas. Eli tilapäiset ja lyhytaikaiset asiakkaat eivät vastaa kyselyyn.
 • säännöllinen kotihoito: asiakkaalle on laadittu asiakassuunnitelma ja/tai asiakas saa kotihoitoa vähintään kerran viikossa.
 • pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen: asiakkaalle on tehty pitkäaikaishoidon päätös tai hoidon voidaan olettaa jatkuvan ainakin kolme kuukautta. Vaihtoehtoisesti asiakas on tehnyt vuokrasopimuksen palveluyksikköön ja hoidon tarve on ympärivuorokautista.

Kyselyyn osallistuminen on asiakkaalle vapaaehtoista. Lähtökohtaisesti asiakas voi päättää omasta osallistumisestaan itse, eikä siihen tarvita esimerkiksi edunvalvojan tai läheisen suostumusta. Niissä tilanteissa kun asiakas ei kykene päättämään omasta osallistumisestaan esimerkiksi muistisairauden vuoksi, ei asiakas osallistu kyselyyn.

Missä tilanteissa asiakas ei osallistu kyselyyn?

Näissä erityistilanteissa asiakas ei osallistu kyselyyn:

 • Asiakas kieltäytyy osallistumasta kyselyyn. Osallistuminen on asiakkaalle aina vapaaehtoista.
 • Asiakas on saattohoidossa.
 • Asiakas ei kykene vastaamaan kyselyyn edes avustettuna. Tämä perustuu toimintayksikön edustajan tai läheisen tekemään tapauskohtaiseen harkintaan. Asiakkaan suostumuksella hänen läheisensä voi vastata kyselyyn hänen puolestaan.