Hyvää elämää vanhuspalveluissa

THL järjesti vuonna 2023 verkkotapahtumien sarjan hyvästä elämästä vanhuspalveluissa

Verkkotapahtumien sarja koostui kolmesta tapahtumasta, jotka käsittelivät hoivakodin toiminnallista arkea, kotona-asuvien yksinäisyyttä ja sitä, miten asiakaspalautetta voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä. Tavoitteena oli nostaa esiin kansallisessa vanhuspalvelujen asiakaskyselyn tuloksissa korostuneita teemoja, koota yhteen asiantuntijoiden kokemuksia ja ratkaisuja, sekä tarjota heille alusta verkostoitumiselle.

Yksinäistä arkea kotona – miten lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä?

Tapahtuman ajankohta: 7.9.2023

Tapahtuman pääteemana oli kotihoidon asiakkaiden yksinäisyys ja sen lievittäminen. Tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja ja dialogeja esimerkiksi yksinäisyyden käsitteestä, yksinäisyyden tunnistamisesta ja ryhmämuotoisesta toiminnasta yksinäisyyden ehkäisyssä. Tapahtumaan kuului ennakkotyöskentelyä ja keskusteluryhmätyöskentelyä tapahtuman aikana. Teimme tästä koosteen yhdessä tapahtuman puhujien kanssa:

Lisäksi olemme julkaiseet uutisen teemalla “Vartti ei riitä aitoon kohtaamiseen” – Kotihoidon kiire voitaisiin ratkaista yhdessä työntekijöiden kanssa.

ksinäistä arkea kotona – miten lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä? tapahtumailmoitus

Miten rakennetaan hyvä arki hoivakodin asukkaalle?

Tapahtuman ajankohta: 30.3.2023

Tapahtumassa keskiössä olivat hoivakodeissa asuvien ikäihmisten toimijuus, mielen hyvinvointi, toiminnallinen arki sekä kumppaniyhteistyö tämän mahdollistamisessa. Tapahtuman painotus oli ryhmätyöskentelyssä. Kokosimme ryhmätyöskentelyssä nousseita havaintoja yhteen yhdessä tapahtumassa esiintyneiden ja ryhmätyöskentelyä johtaneiden hoivapalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Tutustu kahteen julkaisuun:

Verkkotapahtuman aiheista olemme julkaisseet myös:

Iäkäs parikunta katsoo toisiinsa. Verkkotapahtuman ajankohta on 30.3.2023 klo 12-14.30.

Miten hyödyntää asiakaspalautetta vanhuspalvelujen kehittämisessä

Tapahtuman ajankohta: 30.11.2023

Ikäihmisten palvelujen kehittäjille ja asiantuntijoille suunnattu verkkotapahtuma asiakaspalautteen hyödyntämisestä palvelujen kehittämisessä.

Miten hyödyntää asiakaspalautetta vanhuspalvelujen kehittämisessä? tapahtumakuva