Julkaisut

Julkaisuja Kerro palvelustasi -kyselystä

Näin tehtiin ensimmäinen kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely. Yhteiskuntapolitiikka 88, 2023: 5–6. Havakka, P, Leppäaho, S, Kehusmaa, S (2023).

Alueellisia tuloksia vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyydestä – kotihoidon ateriapalvelussa on eniten parannettavaa.
Tutkimuksesta tiiviisti 41/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
Leppäaho S, Kehusmaa S, Karttunen T, Havakka P (2023)

Vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset – Kerro palvelustasi -kysely 2022.
Tutkimuksesta tiiviisti 57/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
Kehusmaa S, Leppäaho S, Havakka P, Karttunen T (2022).

Diaesitys tuloksista: Vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyys vuonna 2022. Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta.
Leppäaho S, Kehusmaa S, Havakka P (2022).

Diavisning om resultaten: Klientnöjdheten inom äldreomsorgen 2022. Berätta om din service – Nationell uppföljning av klientnöjdheten inom äldreomsorgen.
Leppäaho S, Kehusmaa S, Havakka P (2022).

Parhaimmat asiakasarviot saaneet vanhuspalvelujen yksiköt vuonna 2022. Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta (pdf).

Tiedotteet ja uutiset

7.2.2024: Pohjois-Savossa asiakaspalaute on tärkeä osa vanhuspalveluiden kehittämistä

4.10.2023: “Vartti ei riitä aitoon kohtaamiseen” – Kotihoidon kiire voitaisiin ratkaista yhdessä työntekijöiden kanssa

16.8.2023: Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely: kotihoidon ateriapalveluissa on huomattavia laatueroja alueiden välillä

8.5.2023: THL:n kysely: Lietolainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Teijuntupa sai asiakkailta kiitosta harrastus- ja virkistystoiminnasta

23.11.2022: Enemmistö asiakkaista tyytyväisiä vanhuspalveluihin – Muoniossa tyytyväisimmät tehostetun palveluasumisen asiakkaat, Ylivieskassa kotihoidon

23.11.2022: Majoriteten av klienterna nöjda med äldreomsorgen

14.3.2022: Ensimmäinen kansallinen vanhuspalvelujen asiakaskysely alkaa – THL toivoo läheisten auttavan vanhuksia kyselyyn vastaamisessa.

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

Miksi iäkkäiden palvelunkäyttäjien ääntä on kuultava? Parempia palveluita ikäihmisille ja voimaa työyhteisölle. Vanhustyölehti 1/2024. Leppäaho S ja Havakka P.

Tuloksia kotona-asuvien ikäihmisten yksinäisyyttä käsittelevästä tapahtumasta. Julkaistu 4.10.2023:
Yksinäistä arkea kotona – miten lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä? (pdf).
Toimitus: Leppäaho S ja Havakka P. Työryhmä: Ruusuvirta K, Kosonen S, Janhunen M, Miettinen S, Rikala M-R, Jansson A ja Uotila H.

Kun olisi jotain tekemistä. Vanhustyölehti 4/2023. Leppäaho S, Havakka P ja Kehusmaa S.

Blogikirjoitus 8.5.2023: ”Kotona olisi niin paljon tekemistä” – toiminnallinen ja merkityksellinen arki ei saa päättyä hoivakotiin muuttaessa
Leppäaho S, Havakka P ja Kehusmaa S.

Tuloksia hoivakotien hyvää arkea käsittelevästä tapahtumasta. Julkaistu 8.5.2023:
Hoivakodin hyvä arki – asukkaiden mielen hyvinvointi ja toimijuus (pdf).
Hoivakodin hyvä arki – toiminnallinen arki ja kumppaniyhteistyö (pdf).
Toimitus: Leppäaho S, Havakka P ja Kehusmaa S. Työryhmä: Virkola E, Björkqvist T, Sillanpää V, Lampi A, Sipiläinen H, Saari M, Ruusuvirta K ja Kosonen S.

Kohti kansallista vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyä – miten asiakaspalautetta kerättiin vuonna 2020?
Tutkimuksesta tiiviisti 35/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
Leppäaho S, Kehusmaa S, Alastalo H, Siltanen S (2021).

Kohti kansallista vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyä – tiedonkeruun toteutusmallit vertailussa.
Työpaperi 18/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
Leppäaho S, Siltanen S, Kehusmaa S (2021).