Tiedonkeruun aikataulu

Oheiseen taulukkoon on koottu palveluntuottajille suunnattua tietoa tiedonkeruuseen liittyvistä toimista ja viestinnästä.

Toteutusvaiheet

Ajankohta

Yhteyshenkilön nimeäminen toimintayksiköissä.

THL tekee syksyllä Vanhuspalvelujen tila -seurannan yhteystietojen tarkistuksen. Tässä yhteydessä palveluntuottaja nimeää yksiköilleen yhteyshenkilöt, joille THL toimittaa Kerro palvelustasi -kyselyn ohjeistuksen ja sähköisen kyselyn kirjautumistunnukset. Jos haluatte muuttaa nimeämäänne yhteyshenkilöä myöhemmin, ottakaa yhteyttä osoitteeseen kerropalvelustasi(a)thl.fi.

Elokuu 2023

Tiedonkeruun ohje sekä tiedotemateriaalit julkaistaan THL:n verkkosivuilla. Infotilaisuus verkossa Kerro palvelustasi -kyselyn toteuttamisesta.

Lokakuu 2023

Toimintayksikkökohtaiset kirjautumistunnukset sähköiseen kyselyyn toimitetaan sähköpostitse toimintayksiköiden yhteyshenkilöille.

Palveluntuottajien erillispyynnöstä voidaan lähettää listaus kaikista palveluntuottajan toimintayksikkökohtaisista kirjautumistunnuksista. Listausta voi hyödyntää esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa palveluntuottaja keskittää paperisten kyselylomakkeiden tulostuksia ja tallennuksia.

Joulukuu 2023

Tiedonkeruun toteutus yksiköissä.

Sähköinen kysely sulkeutuu 27.3. Kaikki paperille annetut vastaukset tulee tallentaa sähköiseen kyselyyn ko. päivämäärään mennessä.

Palveluntuottajille lähetetään kirjautumistunnukset vastaustilanteen seurantaan toimintayksiköissä. Palveluntuottajien on mahdollista muistuttaa yksiköitä tiedonkeruusta.

10.1.–27.3.2024

Palveluntuottajan yhteyshenkilölle lähetetään kirjautumistunnukset THL:n verkkopalveluun, jossa on mahdollisuus seurata ajantasaisesti palveluntuottajan kaikkien toimintayksiköiden asiakasvastausten tallentumista sähköiseen kyselyyn. Palveluntuottajien on mahdollista muistuttaa yksiköitä tiedonkeruusta.

Tammikuu 2024

Palautekysely avautuu: palveluntuottajilta ja toimintayksiköiltä kerätään palaute tiedonkeruun kehittämiseksi.

Maaliskuu–huhtikuu 2024

Toimintayksikkökohtaiset ja kansalliset tulokset julkaistaan. Palveluntuottajat ja toimintayksiköt saavat tästä lisätietoa sähköpostitse.

Syksy 2024

Seuraava Kerro palvelustasi -kysely 2026