Genomförandet av enkäten

Skolelev och mobiltelefon.

Enkäten Hälsa i skolan genomföras vartannat år. Nästa datainsamling sker våren 2025.

Enkäten besvaras av:

  • elever i årskurserna 4 och 5 i grundskolan 3. - 31.3.2025
  • elever i årskurserna 8 och 9 i grundskolan 1. - 30 4.2025
  • första och andra årets studerande vid gymnasier 1. - 30 4.2025
  • första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter 3.3. - 30 4.2025.

Vid yrkesläroanstalter deltar personer under 21 år som avlägger en yrkesinriktad grundexamen. År 2025 riktas enkäten till studerande som inlett sina studier under 2023–2025.

Vi hoppas att även specialskolor och -läroanstalter deltar i enkäten. Det finns ett komprimerat lättläst formulär för elever/studerande som har betydande svårigheter att läsa eller förstå texten. Det lättlästa formuläret kan också fyllas i tillsammans med en assistent.

Enkäten besvaras under lärarens uppsikt på skoldag. Eleverna/studerandena besvarar enkäten anonymt.

Ytterligare information om genomförandet

Enkäten Hälsa i skolan har utvärderats av THL:s forskningsetiska arbetsgrupp 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 och 2022.