Hanketyötä tukevat verkostot

THL järjestää hyvinvointialueiden tueksi verkostoja, joissa jaetaan uusinta tietoa, mahdollistetaan vertaiskehittäminen ja tuetaan eri asiakasryhmien palveluiden kehittämistä. Alle on listattu verkostot, jotka järjestetään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP) sekä verkostoja, jotka tukevat RRP-kehittämistä hyvinvointialueilla.

Verkoston otsikkoa klikkaamalla avautuu taulukko, joka kuvaa kunkin verkoston kohderyhmää ja toimintaa tarkemmin.

THL:n verkostoja Investointi 1:n kehittämistyön tueksi (pilari 4, investointi 1)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostot (pilari 4, investointi 2)

Sote-tietopohjan ja tiedon laadun kehittämisen verkostot (pilari 4, investointi 3)

Digitaalisten palveluiden kehittämisen verkostot (pilari 4, investointi 4)

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU