Resultat

Mannen har en tryckkraftsmätare i handen.

Undersökningen Hälsosamma Finland producerar heltäckande information om hälsa, välfärd och service för vuxna bosatta i Finland. Uppgifterna samlades in 2022–2023 genom enkäter och hälsokontroller i Fastlandsfinland och på Åland. Resultaten kan granskas enligt ålder och kön samt enligt utbildningsgrupp och välfärdsområde.

Den grundläggande rapporteringen av resultaten var indelad i två delar. Våren 2023 publicerades de indikatorer som baserar sig på enkätdelen områdesvis i indikatortabeller, i Statistik- och indikatorbanken Sotkanet och som en statistikrapport. Under hösten och vintern 2023 publicerades rapporter om olika fenomen på webben (endast på finska). Rapporterna som behandlar olika ämnen innehåller förutom resultaten även en expertutvärdering och slutsatser om nuläget och framtidsutsikterna. Pressmeddelande om rapporterna publicerades också på svenska.

Pressmeddelande och nyhet

Resultat av enkätdelen

Resultaten av enkätdelen finns som indikatorer i tjänsten Sotkanet.fi och som indikatortabeller på denna webbplats. 

Indikatorer i tjänsten Sotkanet.fi

Indikatorbanken Sotkanet.fi innehåller omfattande indikatorer om befolkningens hälsa, välfärd och tjänster, inklusive för indikatorerna för kostnadseffektivitet inom social- och hälsovården (KUVA) samt uppföljningsindikatorer för flera nationella program. Resultaten kan granskas enligt befolkningsgrupp och välfärdsområde.

Indikatorer i undersökningen Hälsosamma Finland på Sotkanet.fi

Indikatorerna som tabeller (endast på finska)

Indikatortabellerna innehåller resultaten för varje indikator per område och befolkningsgrupp. På tabellsidan hittar du resultaten, 95 % konfidensintervall och en beskrivning av hur indikatorn bildas. 

Indikatortabeller för enkätdelen i undersökningen Hälsosamma Finland (på finska)

Statistikrapporten

I statistikrapporten har man publicerat utvalda centrala resultat från undersökningens enkätdel. Statistikrapporten innehåller också en kvalitetsbeskrivning som beskriver urvalet för hela undersökningen Hälsosamma Finland 2022–2023 samt datainsamlingen, materialet och metoderna i undersökningens enkätdel.

Vuxenbefolkningens välfärd och hälsa – Undersökningen Hälsosamma Finland 2022. Statistikrapport 44/2023.

Webbsida för statistiken

Vuxenbefolkningens välfärd och hälsa – Undersökningen Hälsosamma Finland 2022