Kannabiksen käyttö Suomessa

Päihdetutkimuksen mukaan

  • noin 800 000 suomalaista on kokeillut kannabista.
  • vuoden aikana kannabista käyttää noin 280 000 ja kuukauden aikana noin 100 000 suomalaista. 
  • päivittäiskäyttäjiä on noin 10 000. 
  • kannabiksen käyttö on yleisintä 25–34-vuotiailla.

Päihdetutkimuksessa tutkitaan suomalaisen aikuisväestön päihteidenkäyttöä.
Lue lisää päihdetutkimuksesta.

Kannabis on yleistynyt nuorten keskuudessa

ESPAD-tutkimus kartoittaa eurooppalaisten koululaisten päihteiden käyttöä. Vuoden 2019 tutkimustulosten mukaan 15–16-vuotiaista suomalaisista koululaisista 11 prosenttia oli kokeillut kannabista ainakin kerran. Euroopan maiden vastaava keskiarvo oli 16 prosenttia.

Päihteiden käyttö nuorten keskuudessa on tällä vuosituhannella pysynyt tasaisena ja paikoin vähentynytkin. Kannabiksen käyttö on kuitenkin lähtenyt kasvuun tämän vuosikymmenen puolivälissä.

Myös kannabiksen kotikasvatus on lisääntynyt.
Lue lisää kannabiksen kotikasvatuksesta

Kokeilu on yleisempää nuoremmissa ikäluokissa

Kannabiksen käyttö näyttää lisääntyvän jokaisessa uudessa syntymäkohortissa (kuvio 1). 

  • 1950-luvulla syntyneistä kannabista on kokeillut ainakin kerran noin kahdeksan prosenttia kohortista. 
  • 1960-luvulla syntyneissä kokeilijoita on 14 prosenttia ja 1970-luvulla syntyneissä 26 prosenttia. 
  • 1980- ja 1990-luvulla syntyneistä kannabista on kokeillut jo noin 40 prosenttia.

Kannabiksen ensikokeiluja.

Kuvio 1. Kannabiksen ensikokeilujen ajoittuminen sekä kannabista ainakin kerran kokeilleiden osuus syntymäkohorteittain vuonna 2018 (Lähde: Hakkarainen, Karjalainen & Salasuo, Yhteiskuntapolitiikka 5–6, 2020). 

Muualla verkossa

Karjalainen K, Pekkanen N & Hakkarainen P. Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet – Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2018. Raportti 2/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nuoret, entiset nuoret ja huumeet: Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumemielipiteissä? Hakkarainen P, Karjalainen K & Salasuo M. Yhteiskuntapolitiikka 85 (2020): 5–6.

Karjalainen K, Hakkarainen P & Salasuo M. Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018. Tilastoraportti 2/2019, 25.2.2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tutkimustuloksia kannabiksen käyttötavoista

Pilvee, pilvee. Kannabiksen käyttötavat, käyttäjät ja poliittiset mielipiteet
Hakkarainen, Pekka; Karjalainen, Karoliina
Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):1

Kannabis ja terveys. Tutkimuksesta tiiviisti 17/2014.

Kukkaa pukkaa – kannabiksen kotikasvatus Suomessa
Yhteiskuntapolitiikka-YP 76 (2011): 2.