Työelämän huumetestaus

Työelämässä tehtävistä huumetesteistä säädetään yksityiskohtaisesti valtioneuvoston asetuksessa (218/2005) ja annetaan sovellusohjeita sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa (2/2006). 

 

Kaavio. Valvonnallinen huumetestaus työpaikoilla: prosessi.


Kaavio 1. Valvonnallinen huumetestaus työpaikoilla: prosessi.

Työelämän huumetestausta voi pyytää joko työnantaja tai terveydenhuollon toimintayksikkö. Testaukseen osallistuvilta terveydenhuollon ammattihenkilöitä edellytetään perehtyneisyyttä huumetestaukseen. Todistuksen saa antaa ainoastaan lääkäri, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja THL:n  koulutuksen "Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveyshuollossa" tai muun vastaavan koulutuksen.

Näytteet voidaan analysoida ainoastaan akkreditoidussa laboratoriossa, jonka pätevyysalueeseen käytetyt menetelmät kuuluvat.

Mikäli huumetestin pyytäjä on työnantaja, annetaan huumetestiä koskeva todistus työntekijälle, joka toimittaa sen työnantajalle. Todistuksessa otetaan kantaa siihen, onko työntekijä käyttänyt huumetta muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen.

Terveydenhuolloin toimintayksikön pyytäessä huumetestiä laaditaan lausunto terveystarkastuksesta, joka voidaan toimittaa myös suoraan työnantajalle. Todistuksesta käy ilmi onko henkilö sopiva, rajoituksin sopiva vai ei sopiva työtehtävään.

Molemmissa tapauksissa on huomioitava, että työntekijälle on annettava mahdollisuus antaa selitys positiiviselle testitulokselle.

Huumausainetestaus työelämässä

Päihdetestausta säätelevät lait
Päihdetestauksen tekeminen

Päihdemääritykset

THL:n tarjoamat päihdetestauspalvelut

Finas logo.

THL tekee alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainemäärityksiä päihde- ja terveydenhuoltosektorille, työterveyshuollolle sekä poliisi- ja oikeusviranomaisille.