Nikotiiniriippuvuus

Tupakkariippuvuudessa yhdistyvät fyysinen nikotiiniriippuvuus sekä psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus.

Riippuvuuden voimakkuutta voidaan arvioida muun muassa tupakointimäärän ja tupakointitavan perusteella.

Arvioi omaa riippuvuuttasi testin avulla

Fyysinen nikotiiniriippuvuus

Nikotiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Se kulkeutuu savun tai höyryn mukana hengitysteiden kautta keuhkoihin tai imeytyy suun limakalvojen kautta ja siirtyy verenkiertoon nopeasti. Ensimmäiset nikotiinimolekyylit ovat aivoissa jo muutamassa sekunnissa.

Nikotiinipitoisuus laskee parissa tunnissa tupakoinnin jälkeen. Silloin nikotiinista riippuvainen tarvitsee uuden annoksen, jotta vieroitusoireita ei tulisi. Kun ihminen tupakoi säännöllisesti, kyky sietää nikotiinia kasvaa ja tupakointi voi lisääntyä. 

Nikotiini aiheuttaa myös mielihyvää aivoissa. Mielihyvän tunne ja vieroitusoireet ylläpitävät riippuvuutta.

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet ovat voimakkaimpia muutaman päivän kuluttua lopettamisesta. Pahimmat vieroitusoireet menevät usein ohi muutamassa viikossa.

Taulukko: Vieroitusoireet ja niiden kesto lopettamisen jälkeen (Käypä hoito -suositus 2018, Dols M ym.)
Oire Yleisyys (%) Pahimman vaiheen kesto keskimäärin
Ärtyvyyden lisääntyminen 80 2 viikkoa
Ahdistuneisuus 87 1 viikko
Keskittymisvaikeudet 73 1-2 viikkoa
Levottomuus 73 1 viikkoa
Alakuloisuus 39 3 päivää
Kärsimättömyys 76 1-2 viikkoa
Univaikeudet 80 Muutamia öitä
Tupakanhimo 62 2-3 viikkoa
Painonnousu ei tietoa 1-3 kuukautta
Päänsärky 33 3 päivää
Huimaus 11 7 päivä

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus

Tupakointi on usein osa arkirutiinia. Se on tapa reagoida tunnetiloihin, tilanteisiin ja paikkoihin. Tupakoinnin avulla yritetään välttää tai sietää epämiellyttäviä tunteita. Toisaalta se voi olla tapa vahvistaa myönteisiä kokemuksia. 

Myös erilaiset paineet, stressi, väsymys ja nälkä laukaisevat helposti tarpeen tupakoida.

Tupakointiin liittyy paljon toistuvia liikkeitä, kuten kädenliikkeitä ja imuja. Kun tupakoi monta kertaa päivässä, liikesarja jää lihasmuistiin. Sen toistamisesta tulee rutiini, joka tuottaa nautintoa.

Mitä pidempään henkilö tupakoi, sitä vahvemmaksi erilaiset rutiinit kehittyvät. Se taas vahvistaa psyykkistä riippuvuutta tupakasta. 

Tupakointi yhdistyy usein vahvasti sosiaalisiin tilanteisiin, sekä näiden tilanteiden synnyttämään yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteeseen tupakoijien välillä. Sosiaalinen tupakkariippuvuus vahvistaa osaltaan muuta tupakkariippuvuutta.

Lähteet

Käypä hoito -suositus (2018): Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Heloma A, Kiianmaa K, Korhonen T, Winell K (toim.). Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim. Printon, Tallinna 2017.

Dols M, van den Hout M, Kindt M ym. The urge to smoke depends on the expectation of smoking. Addiction 2002;97:87-93.