Nationellt stöd och nätverk

Främjandet av hälsa och välfärd är ett nationellt viktigt mål. Ett av målen i Rinnes regeringsprogram är att främja hälsan och välfärden samt minska ojämlikheten. Man försöker uppfylla dessa bland annat genom att främja välfärdsekonomin, öka förhandsbedömningen av konsekvenserna av beslut och minska fattigdom och utanförskap.

I lagen fastställs uppgifterna för främjandet av hälsa och välfärd i kommunerna. Dessutom styr staten främjandet av hälsa och välfärd genom rekommendationer och program samt fördelning av resurser.

Organisationerna kan ansöka om anslag för hälsofrämjande för projekt som främjar hälsa och välfärd.

Läs mer om anslaget för hälsofrämjande

Utnyttja nätverkens stöd

Nätverken erbjuder information och kamratstöd för främjandet av hälsa och välfärd i kommunerna och regionerna. THL koordinerar nätverket av regionala aktörer inom främjandet av hälsa och välfärd och nätverket En frisk kommun. Mer information om nätverkens verksamhet hittar du här:

Mer information on Nätverket En frisk kommun