Laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus

Kättä-päälle-vihreä-luonto-taustalla

Laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus pohjautuu tuetun työllistymisen menetelmään. Tuettu työllistyminen (Supported Employment, SE) on työllistymisen tukimenetelmä, jonka tavoitteena on työnhakijan työllistyminen normaaliin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan avulla. Työhönvalmentaja on ammattilainen, joka tukee sekä työnhakijaa että työnantajaa ja työyhteisöä, myös työllistymisen jälkeen työpaikalla.

Tuetusta työllistymisestä on kehitetty edelleen IPS-työhönvalmennus (Individual Placement and Support). IPS-työhönvalmennusta on toteutettu alun perin vakaviin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työllistymisen edistämiseksi, ja lisäksi toimintamallia on pilotoitu kansainvälisesti myös muillekin kohderyhmille. Toimintamalli perustuu vahvaan tutkimusnäyttöön ja se on arvioitu vaikuttavaksi työllisyys- ja hyvinvointivaikutusten suhteen.

Lue lisää IPS-työhönvalmennuksesta IPS - Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeen sivulta.

Laatuperusteisen työhönvalmennuksen toimintaa ohjaavat periaatteet ja arvot sekä viisi eri vaihetta. Toiminnassa keskitytään alkuvaiheessa erityisesti työnhakijan osaamisen, voimavarojen ja toiveiden kartoittamiseen, ja tavoitteena on nopeasti sen jälkeen etsiä työpaikka avoimilta työmarkkinoilta. Työllistymisen jälkeen sekä asiakasta että työnantajaa ja työyhteisöä tuetaan myös työsuhteen aikana.

Laatuperusteisen työhönvalmennuksen vaiheet: 1. Palveluun hakeutuminen ja sopiminen asiakkaan kanssa. 2. Osaamisen kartoittaminen ja ammatillinen profilointi. 3. Nopea työn etsintä avoimilta työmarkkinoilta. 4. Työskentely ja tuesta sopiminen työnantajan kanssa. 5. Työsuhteen tukeminen ja tuki työn ulkopuolella. Arvot: yksilöllisyys, kunnioitus, itsemääräämisoikeus, tietoon perustuva valinta, voimaantuminen, luottamuksellisuus ja saavutettavuus.
Laatuperusteisessa työhönvalmennuksessa toimitaan viiden vaiheen ja arvojen mukaisesti.

Työhönvalmennuksen periaatteet

Laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa on kahdeksan periaatetta: 

  1. Palvelu on avoin jokaiselle, joka haluaa osallistua työelämään. 
  2. Työnhakijan tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille. 
  3. Nopea työnetsintä. 
  4. Työhönvalmentajat luovat tiiviit yhteistyösuhteet työnantajiin. 
  5. Työnhaun lähtökohtana on asiakkaan omat mielenkiinnon kohteet. 
  6. Henkilökohtainen jatkuva tuki. 
  7. Työhönvalmennus on integroitu muuhun työllistymistä tukevaan toimintaan. 
  8. Etuusneuvonta on osa työhönvalmennusta.

Työhönvalmennuksen laatukriteerit


Toiminnan laadun varmistamiseksi on kehitetty 25 laatukriteeriä ja työhönvalmentajan työtä rytmittää ja tukee asiakastyön lomakkeisto. Osana Työkykyohjelmaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sovittanut yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) asiantuntijoiden kanssa laatukriteerit ja asiakastyön lomakkeiston sosiaalihuollon kontekstiin, muuten kriteerit ja lomakkeet ovat samat kuin IPS-työhönvalmennuksessa.

Tutustu laatuperusteisen työhönvalmennuksen laatukriteereihin ja asiakastyön lomakkeistoon.

Laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen pilotointi Suomessa

Laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta on pilotoitu Suomessa Työkykyohjelman (2019-2022) ja meneillään olevan Työkykyohjelman laajentamisen (2023-2024) hankkeissa osana aikuissosiaalityötä ja vammaispalveluita. Työkykyohjelman aikana asiakkaista työllistyi noin 40 prosenttia.

Tuetun työllistymisen menetelmät osana sosiaalihuollon palvelupolun vahvistamista : Laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus ja alihankintamalli

Työkykyohjelman laajentaminen osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa