Kuntouttava työtoiminta

Tämä sivusto on uudistettu versio Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjasta.

Kuntouttava työtoiminta auttaa työtoiminnan asiakasta pääsemään työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluihin parantamalla asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä. 

Tukea kuntouttavan työtoiminnan arkeen

Tästä osiosta ammattilaiset löytävät tietoa työn ja päätöksenteon tueksi. Myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat löytävät sivuilta tärkeää tietoa.

Kuntouttava työtoiminta on usein osa aktivointisuunnitelmaa.
Aktivointisuunnitelma

Sivustolla on paljon tietoa kuntouttavan työtoiminnan sisällöstä ja tavoitteista sekä työtoiminnan järjestämisestä ja rahoituksesta.
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja hankinta

Sivuille on myös koottu tietoa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille.
Kuntouttava työtoiminta selkokielellä
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle

Kuntouttava työtoiminta lainsäädännössä

Kuntouttava työtoiminta näkyy monissa eri laeissa. Nämä ovat tärkeimmät lait, jotka vaikuttavat kuntouttavaan työtoimintaan:

Yhteystiedot

Jarno Karjalainen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7181
sähköposti: [email protected]

 

Ajankohtaista

STM:n kuntainfo kuntouttavasta työtoiminnasta

Kuntainfossa kerrotaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin (189/2001) tehdyistä muutoksista. 
STM:n kuntainfo

Työllisyyden kuntakokeilu

TE-toimistojen lakisääteisiä tehtäviä on siirtymässä kokeilulainsäädännön myötä kuntakokeilussa mukana oleville kunnille. Siirtyvien tehtävien toimeenpanoa sekä asiakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia määrittelevä lainsäädäntö pysyy kuitenkin pääsääntöisesti ennallaan. Kokeilulainsäädäntö ei sinänsä tuo muutoksia kuntouttavan työtoiminnan toteutukseen.
Työllisyyden kuntakokeilusta TEM:n verkkosivuilla
Työllisyyden kuntakokeilusta Kuntaliiton verkkosivuilla