HYTE-toimintamallien arviointi

Näiltä sivuilta voit lukea hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien toimintamallien arvioinnista. Arviointi kohdistuu toimintamallien näyttöön, vaikuttavuuteen ja käytännön sovellettavuuteen.

HYTE-toimintamallien arviointi kuviona, sisältö on sivulla tekstimuodossa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjillä ja asiantuntijoilla on suuri tarve saada arvioitua tietoa HYTE-toimintamallien vaikuttavuudesta. HYTE-toimintamallien arviointi tukee päätöksentekoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja resurssien optimaalisessa kohdentamisessa.

Täällä voit tutustua arvioituihin HYTE-toimintamalleihin

HYTE-toimintamallien edustajat, mallien arvioitsijat ja asiantuntijat kehittävät yhdessä arviointikriteerejä ja -prosessia. Myös asiakkaat osallistuvat arviointi- ja julkaisujärjestelmän kehittämiseen.

Lue lisää arviointiprosessista ja arviointikriteereistä

Tulossa tiedolla johtamisen palvelu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

HYTE-toimintamallien arviointiin liittyvää digitaalista palvelua kehitetään parhaillaan. Tuloksena on tiedolla johtamisen väline hyvinvointijohtamisen tueksi. Palveluun kootaan systemaattisesti arvioituja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimintamalleja. Se vastaa kysymykseen, mikä näyttöön perustuva HYTE-toimintamalli on vaikuttava, mikä ei, ja miksi.

Suuri tarve näyttöön perustuvalle tiedolle

Päättäjät, asiantuntijat ja ammattilaiset tarvitsevat tietoa vaikuttavista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleista. Myös rahoittajat ovat kiinnostuneet vaikuttavista HYTE-toimintamalleista. Lisäksi kansalaisilla on tarve saada tietoa toimivista ja vaikuttavista käytänteistä hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseksi.

Suomessa ei ole toistaiseksi järjestelmää, joka kokoaisi tietoa HYTE-toimintamalleista ja niiden vaikuttavuuden arvioista. Kun systemaattinen arviointi puuttuu, toimintamalleja otetaan usein käyttöön ilman näyttöön perustuvaa tietoa vaikuttavuudesta. Tähän tarpeeseen vastaa tuleva portaali hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleista.

Tutustu eurooppalaisiin hyvien käytäntöjen portaaleihin

Toimintamallin ehdottaminen arviointiprosessiin

Toimintamalleja voi ehdottaa arviointiprosessiin lähettämällä viestiä toimitukseen hytearviointi(at)thl.fi

Toimitus vastaanottaa mielellään myös tietoa HYTE-toimintamalleista, joita on käytössä kunnissa ja alueilla.

Ota yhteyttä!

HYTE-toimintamallien arvioinnin toimitus
hytearviointi(at)thl.fi

Marika Kylänen
projektipäällikkö
puh. 029 524 7882
[email protected]

Elisa Kostiainen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8602
[email protected]