Alueellista hyvinvointitietoa Terve Suomi -tutkimuksesta

Ilmakuva havumetsästä

Terve Suomi -tutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain. Tutkimus tuottaa seuranta- ja arviointitietoa väestön palvelutarpeiden tyydyttymisestä sekä väestön näkemyksistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, palveluiden saatavuudesta, laadusta ja käytöstä. Tulosten avulla muodostetaan hyvinvointialueiden tilannekuva. 

Terve Suomi -tutkimuksen tuottama väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä indikaattoritieto sukupuolen, iän, koulutustason ja toimintarajoitteiden mukaan palvelee esimerkiksi alueellisen hyvinvointikertomuksen laadintaa.

Mihin Terve Suomi -tutkimusta tarvitaan?

Terve Suomi -tutkimus

  • tuottaa tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kohdentamiseen
  • tukee sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisen toteutumisen seuranta
  • mahdollistaa hyvinvointialueiden keskinäisen vertailun sekä vertailun koko maan tilanteeseen
  • vastaa väestön koettua hyvinvointia, palvelujen tarvetta ja käyttöä koskeviin kysymyksiin, joihin muut aineistot ja rekisterit eivät tuota tietoa.

Terve Suomi -tutkimus korvaa FinSote-tutkimuksen

Terve Suomi -tutkimuksessa jatkuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitkä perinne väestötutkimusten tekemisessä. Tutkimuksessa yhdistyvät aiemmat kyselytutkimus FinSote ja terveystarkastustutkimus FinTerveys.

Terve Suomi 2022–2023 -tutkimuksen kyselyosuuden perustulokset julkaistiin indikaattoreina ja tilastoraporttina kesällä 2023. Syksyn ja talven 2023 aikana julkaistiin ilmiöraportteja, jotka sisältävät tulosten lisäksi asiantuntija-arvion ja johtopäätöksiä nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Terve Suomi -tutkimuksen tulokset

Vuosina 2023–2024 toteutettiin kyselytiedonkeruu 10 kaupungissa, jotka olivat tilanneet lisäotoksen. Tämän tiedonkeruun perustulokset julkaistiin keväällä 2024 indikaattoreina.

Terve Suomi -kyselytutkimuksen kuntien lisätiedonkeruun tulokset

FinSote-tutkimuksen alueittaiset tulokset ovat edelleen käytettävissä maksuttomassa Terveytemme-verkkopalvelussa.

FinSote-tutkimuksen tulokset Terveytemme.fi-palvelussa