Lait ja suositukset koskien elämän loppuvaiheen hoitoa

Elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavat ja säätelevät kansalliset ja kansainväliset lait, sopimukset ja suositukset. Niiden perustana ovat perusoikeudet ja itsemääräämisoikeus sekä yksilön koskemattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Kansalliset lait ja asetukset

Keskeiset elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavat lait ja asetukset ovat

Kansalliset suositukset

Palliatiivisen hoidon kansallisista suosituksista keskeisiä ovat

Kansainväliset suositukset

Palliatiivista hoitoa ohjaavat kansainväliset sopimukset, joista olennaisia ovat