Hoitotahto

Mikä hoitotahto on?

Hoitotahdossa ilmaiset, millaista hoitoa toivot elämän loppuvaiheessa. Hoitotahto on hyvä tehdä siltä varalta, että et pysty itse osallistumaan hoitopäätöksiin. Siihen voivat olla syynä esimerkiksi

  • tajuttomuus
  • vakava sairaus
  • onnettomuus
  • muistisairaus.

Potilaan hoitotahto, tarpeet ja toiveet ohjaavat palliatiivisen hoidon suunnittelua ja toteutusta. Hoitotahto auttaa myös läheisiä toimimaan toiveidesi mukaan, jos he joutuvat tekemään päätöksiä puolestasi. Hoitohenkilökunnan täytyy kunnioittaa toiveitasi hoidosta, hyvästä elämästä ja arvokkaasta kuolemasta. 

Hoitotahdossa voit määritellä, milloin luovutaan hoidoista, jotka ylläpitävät elintoimintojasi keinotekoisesti tai pidentävät elämääsi lyhytaikaisesti. Tämä sitoo terveydenhuollon ammattilaisia. Hoitotahdossa voit ilmaista myös hoivaan, kuten ruokaan, juomaan tai ympäristöön liittyviä erityistoiveita. Hoitohenkilökunta pyrkii noudattamaan toiveita mahdollisuuksien mukaan.  

Miten hoitotahto tehdään?

Voit tehdä hoitotahdon

  • Omakanta-järjestelmässä (Kanta.fi)
  • kirjallisesti todistajien vakuuttamana tai
  • suullisesti.

Jos sinulla on hoidettava sairaus, sinun kannattaa keskustella hoitotahdosta hoitavan henkilökunnan kanssa. He osaavat ennakoida, millaisia tilanteita sairauteen voi liittyä. Näin hoitotahdosta on helpompi tehdä toiveidesi mukainen.

Hoitotahdolle ei ole tiettyä muotoa, mutta on suositeltavaa tehdä se kirjallisesti ja käyttää todistajia.

Alla on esimerkkejä lomakkeista, joilla voit ilmaista hoitotahtosi. Näitä lomakkeita voit käyttää apuna myös kirjoittaessasi hoitotahtosi Omakantaan.

Lue lisää hoitotahdosta (Terveyskirjasto)

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella voit nimetä henkilön, joka hoitaa asioitasi, jos et voi hoitaa niitä itse. Voit määritellä mitä asioita valtuutettu hoitaa sekä kuinka hänen toimintaansa valvotaan.

Valtakirjalla on tietyt muotovaatimukset. Siksi se on hyvä tehdä asiantuntijan, kuten juristin avulla. Valtuutettu hakee valtakirjan vahvistamista, kun et voi enää hoitaa asioitasi itse. Holhousviranomaisena toimiva Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa edunvalvontavaltuutuksen.

Lue lisää edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuutuksesta: