Osaaminen ja koulutus

Palliatiivisen hoidon osaaminen pohjautuu tutkintoon johtavaan perusopetukseen ja täydentyy erikoistumis- ja täydennyskoulutuksella.

Koulutus lääkäreille

  • Tampereen, Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa on palliatiivisen lääketieteen professuuri. Alan opetusta annetaan kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa.
  • Suomen Lääkäriliitolla on palliatiivisen lääketieteen kaksivuotinen erityispätevyyskoulutus, jonka käytännön toteutuksesta vastaa Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys. 

Lisätietoa palliatiivisen lääketieteen erityispätevyydestä (Lääkäriliitto)

Koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

  • Ammattikorkeakouluissa tarjotaan palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutusta, joka on laajuudeltaan 30 op.  
  • Kliinisen asiantuntijan YAMK-koulutuksessa on palliatiivisen hoidon suuntautumisvaihtoehto.

Täydennyskoulutus

STM:n suosituksen mukaan palliatiivisen hoidon osaamisen varmistamiseksi tarvitaan järjestelmällistä lisä- ja täydennyskoulutusta.  

THL:n verkkokouluissa toimiva Saattohoitopassi on täydennyskoulutuskurssi, joka on tarkoitettu palliatiivisen hoidon perustasolla työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

Saattohoitopassi-kurssi ei korvaa yksiköissä ja alueilla tehtävää täydennyskoulutusta, vaan on osa sitä. Tavoitteena on varmistaa osaaminen valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla.  

Lue lisää Saattohoitopassista

Muu osaamisen kehittäminen 

Kansainvälisessä PACE-hankkeessa on kehitetty Kuuden askeleen palliatiivisen hoidon koulutusohjelma, joka on tarkoitettu elämän loppuvaiheen hoidon tueksi iäkkäiden pitkäaikaishoidon työntekijöille. 

Koulutusohjelmasta on muodostettu PACE-toimintamalli palliatiivisen hoidon kehittämisen avuksi. 

Lue lisää Kuuden askeleen koulutusohjelmasta (Innokylä)

Saattohoitopassi-verkkokoulu

Saattohoitopassi on itsenäisesti suoritettava täydennyskoulutuskurssi, jonka tavoitteena on lisätä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perustason osaamista.

Kurssi sopii esimerkiksi vanhuspalveluiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja kotihoidossa työskenteleville ammattilaisille.

Muualla verkossa

Palliatiivisen hoidon yhdistys kehittää parantumattomasti sairaiden ja kuolemaa lähestyvien ihmisten moniammatillista hoitoa.
Suomen palliatiivisen hoidon yhdistys

Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto edistää monitieteistä tutkimusta ja tutkijoiden verkostoitumista. Yhdistyksen sivuille kootaan palliatiiviseen hoitoon liittyviä tutkimuksia ja hankkeita.
Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto