Mitä on palliatiivinen hoito

Tämän sivun sisältö

Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Palliatiivinen hoito on parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tavoitteena on vähentää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Läheisten huomioiminen ja tukeminen kuuluvat palliatiiviseen hoitoon. Palliatiivinen hoito voi kestää vuosia.

Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Sen aika on viimeisinä elinviikkoina tai -päivinä. Saattohoitopäätöksen tekee lääkäri.

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin vastaaminen. Hoito on moniammatillista, ja siinä korostuu vuorovaikutus.

Palliatiivinen hoito kuuluu kaikille iästä ja diagnoosista riippumatta.

Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma

Ajoissa tehdyt hoitolinjaukset ja suunnitelmat varmistavat hyvän hoidon myös elämän loppuvaiheessa. Hoitosuunnitelma mahdollistaa potilaan toiveiden mukaisen hoidon ja antaa lääkäreille ja hoitajille toimintaohjeet muuttuviin tilanteisiin.  

Lääkäri tekee hoitosuunnitelman yhdessä potilaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Siihen kirjataan 

 • potilaan toiveet ja hoitotahto
 • lääketieteellinen tilanne ja ennuste
 • hoitolinjaus (hoidon tavoitteet)
 • hoidon rajaukset (toimenpiteet, joista on enemmän haittaa kuin hyötyä)
 • läheisten näkemykset
 • hoitopaikka
 • konsultoitava taho yhteystietoineen
 • toimintaohjeet tilanteen äkillisen huononemisen varalle. Niihin kirjataan myös 
  • lääkkeettömät ja lääkkeelliset hoidot resepteineen 
  • apuvälineet, joiden avulla oireita voidaan helpottaa.

Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja aina, kun tilanne muuttuu olennaisesti. 

Elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman on oltava kaikkien potilasta hoitavien ammattilaisten saatavilla. 

Hoidon rajaukset

Hoitopäätöksellä voidaan rajata pois hoitoja, joista ei ole potilaalle lääketieteellistä hyötyä tai joista aiheutuu hänelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Hoidon rajaus ei tarkoita hoitamatta jättämistä. Potilaalle annetaan hyvää oireenmukaista hoitoa. Luonnollinen kuolema sallitaan.

Lääkäri tekee hoitopäätökset, ja niistä on keskusteltava potilaan kanssa. 

Missä palliatiivista hoitoa saa? 

Tavoitteena on järjestää hoito potilaan toiveet huomioiden ja ensisijaisesti siellä, missä hän asuu tai missä häntä muutenkin hoidetaan.

Elämän loppuvaiheen hoitoa tarjoavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat:

 • ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt
 • yhteisöllisen asumisen yksiköt
 • kotihoidon yksiköt
 • terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastot. 

Erityistason palliatiivista hoitoa annetaan esimerkiksi sairaaloissa, saattohoitokodeissa tai kotisairaalan turvin kotona tai asumispalveluissa.

Kotisaattohoito

Kotisaattohoidon tarkoitus on tarjota ihmiselle mahdollisuus kuolla toivomassaan paikassa, kuten kotona tai kodinomaisessa ympäristössä, esimerkiksi asumispalveluissa.

Kotisaattohoidosta vastaa kotisairaala tai kotisairaanhoito.

Kotisaattohoidossa potilaalla on useimmiten mahdollisuus

 • sairaanhoitajan tavoittamiseen vuorokauden eri aikoina
 • lääkärin kotikäynteihin
 • siirtymiseen vuodeosastolle ilman erillislähetettä
 • intervallihoitojaksoihin vuodeosastolla.

Lue lisää kotisaattohoidosta (Palliatiivinen talo, Terveyskylä)
Elämän loppuvaiheen laadukas hoito turvataan palliatiivisella kotisairaalaverkostolla (Tiedä ja toimi)
Lisää tietoa palliatiivisen hoidon palveluista

Vainajan arvokas kohtelu

Palliatiivinen hoito ei pääty kuolemaan. Siihen kuuluu vainajan arvokas ja kunnioittava kohtelu sekä omaisten tukeminen myös kuoleman jälkeen. Omaisille täytyy antaa mahdollisuus nähdä vainaja ja jättää jäähyväiset kiireettömästi rauhallisessa ja arvokkaassa ympäristössä.