Tietoa palliatiivisen hoidon tilasta

Tämän sivun sisältö

Palliatiivinen hoito vanhuspalveluissa

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusosaaminen kuuluu kaikille iäkkäiden palveluissa työskenteleville. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tilaa selvitetään osana Vanhuspalvelujen tila -seurantaa. Tälle sivulle kootaan seurannan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa koskevat julkaisut.

Lue lisää Vanhuspalvelujen tila -seurannasta

Palliatiivisen hoidon tila alueellisesti

Vuonna 2019 julkaistun alueellisen selvityksen mukaan palliatiivisen hoidon palveluiden saatavuus vaihtelee alueittain suuresti. Etenkin kotisaattohoidon kattavuudessa on paikoin merkittäviä puutteita. Palliatiivisen hoidon tilaa kartoitetaan jälleen vuonna 2024.
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. Alueellinen kartoitus ja ehdotuksia laadun parantamiseksi (STM)

Palliatiivinen hoito ja vammaisuus

Tietoa palliatiivisesta hoidosta toimintarajoitteiden näkökulmasta.