Pneumokokkirokotevasteen tulkinta (konjugaatti)

Pneumokokkikonjugaattirokote otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2010. Kaikilla 1.6.2010 jälkeen syntyneillä lapsilla on oikeus saada Synflorix-rokote, joka antaa suojaa kymmentä eri pneumokokkikantaa vastaan. Rokotukset annetaan 3, 5 ja 12 kuukauden iässä.

Myös kantasolunsiirron saaneita suojataan pneumokokkitaudeilta. Heidän rokotuksiinsa käytetään Prevenar13-valmistetta.

Synflorix- ja Prevenar13-rokotetta voidaan käyttää myös muiden ikäryhmien rokottamiseen. Viisi vuotta täyttäneet tarvitsevat vain yhden annoksen.

Huomioi näytteiden ottamisessa

PCV-rokotteelle muodostuva vasta-ainevaste kehittyy 4 viikon kuluessa rokottamisesta. Tämän vuoksi seeruminäyte kannattaa ottaa aikaisintaan 4 viikkoa rokottamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa.

Pneumokokkikonjugaattirokotevasteen tulkinta

Rokotevasteiden tulkintaa rajoittaa se, ettei ole määritetty, mikä vasta-ainepitoisuus riittää suojaamaan yksilöä pneumokokkitaudeilta. Myös sairastettu infektio ja nenänielukantajuus tuottavat vasta-aineita pneumokokin polysakkarideille. 

Vertaamalla vasta-ainepitoisuuksia ennen rokotusta ja rokotuksen jälkeen voidaan arvioida, onko henkilö muodostanut immuunivasteen rokotteen sisältämille pneumokokkiserotyypeille. 

Rokotevasteen arvioinnissa vasteen voidaan katsoa olevan normaali, mikäli vasta-ainepitoisuuksissa nähdään esimerkiksi kaksinkertainen nousu kaikille tutkituille rokoteserotyypeille [1] tai nelinkertainen nousu vähintään puolelle serotyypeistä [2].

Maailman terveysjärjestö WHO on määrittänyt vasta-ainepitoisuuden raja-arvoksi 0,35 µg/ml [3]. Tätä arvoa käytetään rokotteiden lisensointiprosessissa immunogeenisuuden arviointiin väestötasolla. Raja-arvo perustuu kolmen rokotetutkimuksen tulosten meta-analyysiin [4]. 

WHO:n määrittämää raja-arvoa ei voi käyttää silloin, kun arvioidaan, onko henkilö suojassa pneumokokkitaudeilta. Tämä johtuu siitä, että näiltä taudeilta suojaava vasta-ainepitoisuus voi vaihdella huomattavasti riippuen taudinkuvasta, serotyypistä [5] ja rokotettavan iästä. 

Viitteet

1. Pasiarski M, Rolinski J, Grywalska E, Stelmach-Goldys A, Korona-Glowniak I, Gozdz S, Hus I, Malm A. Antibody and plasmablast response to 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in chronic lymphocytic leukemia patients-preliminary report. PLoS One. 2014 Dec 15;9(12):e114966§

2. King JC Jr, Vink PE, Farley JJ, Smilie M, Parks M, Lichenstein R. Safety and Immunogenicity of three doses of a five-valent pneumococcal conjugate vaccine in children younger than two years with and without human immunodeficiency virus infection. Pediatrics. 1997;99(4):575–80

3. World Health Organization. Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of pneumococcal conjugate vaccines-proposed replacement of TRS 927, Annex 2, ECBS, 19 to 23 October 2009

4. Siber GR, Chang I, Baker S, Fernsten P, O'Brien KL, Santosham M, Klugman KP, Madhi SA, Paradiso P, Kohberger R. Estimating the protective concentration of anti-pneumococcal capsular polysaccharide antibodies. Vaccine. 2007 May 10;25(19):3816–26.

5. Andrews NJ, Waight PA, Burbidge P, Pearce E, Roalfe L, Zancolli M, Slack M, Ladhani SN, Miller E, Goldblatt D. Serotype-specific effectiveness and correlates of protection for the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine: a postlicensure indirect cohort study. Lancet Infect Dis. 2014 Sep; 14(9):839–46.